Bukonių parapijoje palaimintas Normainių Baro konfederatų koplytstulpio kryžius (2024 06 28)
Paskelbta: 2024-07-02 19:22:44

Bukonių bendruomenės pirmininkas Petras Vyšniauskas laimėjo tarptautinį projektą „Abiejų Tautų Respublikos istorinė atmintis – bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Lenkijos VVG, kuriant naujas turizmo paslaugas ir inovacijas“ Nr. 44TT-KK-21-3-08675-PR001. Petras skyrė projekto lėšų Normainių Baro konfederatų koplytstulpio kryžiui pagaminti 255 Baro konfederacijos metinių proga.

1768 metų vasario 29 d. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės didikai bei bajorai Podolės mieste Bare (Vinicos sritis) sudarė konfederaciją – ginkluotą sąjungą, kuri siekė apginti katalikų tikėjimą, bajorų teises bei laisves nuo nepalankių Seimo priimtų karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio inicijuotų įstatymų ir išlaisvinti Abiejų Tautų Respubliką iš faktiškos Rusijos imperijos kontrolės.

Kristaus kančią pagamino tautodailininkas Adolfas Teresius, o kryžių pagamino liaudies meistras Artūras Narkevičius.

Kryžius laikinai buvo pritvirtintas prie sienos, nes tikra jo vieta yra per vidurį. Viliamasi, kad valstybė suras lėšų koplytstulpio restauravimui ir tada kryžius bus pritvirtintas jam skirtoje vietoje.

Birželio 28 d. Kryžių palaimino Šėtos klebonas Robertas Skrinskas. Kalbėjo Seimo nariai Eugenijus Sabutis, prof. Valdas Rakutis, Vilniaus Sąjūdžio pirmininkas Leonas Kerosierius.

Dalyvavo gausi delegacija iš Lenkijos, Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius, Bukonių ir Panoterių klebonas kun. Rimas Mačiulskis, Bukonių skautai ir kiti garbūs svečiai iš įvairių Lietuvos vietų.

Po palaiminimo ir kalbų minėjimas persikėlė į Bukonių mokyklą.

Kunigas Robertas Gedvydas Skrinskas

Videomedžiagą kviečiame žr. YouTube kanalu  >> 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune