Advento Mišios Vilijampolės globos namuose (2015 12 17)
Paskelbta: 2015-12-19 10:41:23

Gruodžio 17 dieną, likus savaitei iki didžiųjų Kalėdų švenčių – Jėzaus Gimimo, Lietuvos bažnyčiose vyksta adventinės susitaikymo pamaldos. Nuo šios dienos tiek Bažnyčia, visi tikintieji, tiek ir mūsų globos namų gyventojai pradeda intensyvesnį pasiruošimą Kristaus Gimimo iškilmei.

Tuo tikslu pas mus jau ne pirmą kartą svečiavosi kunigas Nerijus Pipiras, klierikas Sigitas Jurkštas, savanorė Gintarė. Buvo aukojamos šv. Mišios, meldžiamasi už artimuosius, draugus, darbuotojus, visą mūsų bendruomenę bei linkima ramybės, susitaikymo, atjautos ir atleidimo.

Dėkojame kunigui Nerijui, klierikui Sigitui, savanorei Gintarei už prasmingas ir dvasingas pamaldas.

Kun. Nerijaus Pipiro ir Snieguolės Butrimavičienės, Vilijampolės globos namų socialinės darbuotojos informacija 

 

Ganytojo žodis

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS (Airijoje) nurodė, kad svarbus yra kasdienis pavyzdys, kurį duoda Viešpatį mylintys ir jo Žodžiu pasitikintys tėvai. Jis dar kartą paragino šeimas melstis namuose, kalbėti apie gerus ir šventus dalykus, priimti Motiną Mariją į savo šeimos gyvenimą, kartu švęsti krikščioniškas šventes, solidariai padėti kenčiantiems žmonėms, nustumtiems į visuomenės gyvenimo paribius.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune