Advento Mišios Vilijampolės globos namuose (2015 12 17)
Paskelbta: 2015-12-19 10:41:23

Gruodžio 17 dieną, likus savaitei iki didžiųjų Kalėdų švenčių – Jėzaus Gimimo, Lietuvos bažnyčiose vyksta adventinės susitaikymo pamaldos. Nuo šios dienos tiek Bažnyčia, visi tikintieji, tiek ir mūsų globos namų gyventojai pradeda intensyvesnį pasiruošimą Kristaus Gimimo iškilmei.

Tuo tikslu pas mus jau ne pirmą kartą svečiavosi kunigas Nerijus Pipiras, klierikas Sigitas Jurkštas, savanorė Gintarė. Buvo aukojamos šv. Mišios, meldžiamasi už artimuosius, draugus, darbuotojus, visą mūsų bendruomenę bei linkima ramybės, susitaikymo, atjautos ir atleidimo.

Dėkojame kunigui Nerijui, klierikui Sigitui, savanorei Gintarei už prasmingas ir dvasingas pamaldas.

Kun. Nerijaus Pipiro ir Snieguolės Butrimavičienės, Vilijampolės globos namų socialinės darbuotojos informacija 

 

Ganytojo žodis

ŠVENTUMAS yra keliaujančiųjų savybė. Kai žvelgiame į tuos, kurių šventumą Bažnyčia yra oficialiai pripažinusi, matome galutinį vaizdą, užfiksuotą per jų gimimą dangui. Bet kol jie gyveno – nė vieną akimirką nebūtų pasakę: jau viską pasiekiau, viskas tobula <...>. Tad nebijokime, kad dar nesame pasiekę – kelias atviras.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune