„Kalėdų giesmės“ šventė Čekiškės gimnazijoje (2015 12 23)
Paskelbta: 2015-12-23 19:37:11

Gruodžio 23 d. Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos tikybos mokytoja Jurgita Vyšniauskienė, muzikos mokytojas Alvydas Furmonas ir visa gimnazijos bendruomenė organizavo Kalėdinį renginį „Kalėdų giesmė“.

Renginys prasidėjo Liučiūnų skyriuje, kur mokiniai giedojo giesmes, žaidė žaidimus, į kuriuos įtraukė ir mamas, atvykusius svečius.

11 val. renginys persikėlė į Čekiškės Prano Dovydaičio gimnaziją, kur susirinko taip pat nemažas būrys svečių. Atvyko Čekiškės seniūnas Mečislovas Zavedskas, parapijos klebonas Gintautas Kabašinskas, socialinės globos ir priežiūros namų direktorius Linas Grigaitis su visu būriu prižiūrimų senelių. Žinoma, susirinko ir visa gimnazijos bendruomenė su mokiniais, kurie visus tiesiog apkerėjo savo atliekamomis kalėdinėmis dainomis, giesmėmis.

Geriausiai pasirodžiusios klasės giedos Piemenėlių Mišiose gruodžio 24 dieną 22 val. Čekiškės bažnyčioje.

Čekiškės parapijos informacija
Ganytojo žodis

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS (Airijoje) nurodė, kad svarbus yra kasdienis pavyzdys, kurį duoda Viešpatį mylintys ir jo Žodžiu pasitikintys tėvai. Jis dar kartą paragino šeimas melstis namuose, kalbėti apie gerus ir šventus dalykus, priimti Motiną Mariją į savo šeimos gyvenimą, kartu švęsti krikščioniškas šventes, solidariai padėti kenčiantiems žmonėms, nustumtiems į visuomenės gyvenimo paribius.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune