Kauno Gerojo Ganytojo parapijoje – keliaujanti Fatimos Dievo Motinos statula
Paskelbta: 2016-08-31 15:11:12

Rugpjūčio 30 d. rytmetį itin gausus tikinčiųjų būrys prie Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčios šventoriaus pasitiko keliaujančią Fatimos Švč. M. Marijos statulą ir ją lydinčią gausią katalikiškos organizacijos TVF (Tradicija, Šeima, Nuosavybė), ginančios krikščioniškas vertybes, delegaciją.

Ši viešnagė turėjo ir didelę simbolinę reikšmę – kitais metais bus minimos šimtosios Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje metinės.

Parapijos vikarui kun. Nerijui Pipirui uždėjus karūną ir Rožinį, statula buvo iškilmingai įnešta į Gerojo Ganytojo bažnyčią. Čia visus susirinkusiuosius pasveikino kun. N. Pipiras, kviesdamas kartu su Marija garbinti Dievą. Vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Įvairiomis kalbomis buvo kalbamas Rožinis, giedamos giesmės.

Pamaldų pabaigoje kun. N. Pipiras žodį tarti pakvietė statulą lydinčios tarptautinės organizacijos atstovus. Su džiaugsmu buvo sutikta ir gana didelė jaunųjų skautų grupė iš Baltarusijos. Džiugu, kad ir šiemet į Lietuvą atvyko atstovai iš Prancūzijos, Brazilijos, Airijos, net Urugvajaus ir kitų šalių.

Net ir pasibaigus pamaldoms tikintieji neskubėjo skirstytis. Daugelis troško tyloje pasimelsti prie Švč. M. Marijos statulos, paprašyti globos ir užtarimo sau, šeimoms, Tėvynei, pasauliui, padėkoti už gautąsias malones.

Vėliau, sugiedojus giesmę „Marija, Marija“, statula ir ją lydinti delegacija buvo iškilmingai palydėta į LSMUL Kauno klinikų Šv. Luko koplyčią.

Kun. Nerijus Pipiras

 

 

Ganytojo žodis

ŠVENTUMAS yra keliaujančiųjų savybė. Kai žvelgiame į tuos, kurių šventumą Bažnyčia yra oficialiai pripažinusi, matome galutinį vaizdą, užfiksuotą per jų gimimą dangui. Bet kol jie gyveno – nė vieną akimirką nebūtų pasakę: jau viską pasiekiau, viskas tobula <...>. Tad nebijokime, kad dar nesame pasiekę – kelias atviras.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune