Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje – Atvelykio rytmetys vaikams (2018 04 08)
Paskelbta: 2018-04-10 10:49:37

„Kiekvienam mažam vaikučiui po Velykinį margutį...“ – šia mintimi balandžio 8 d. Vilijampolės parapijos Carito moterys su meile suorganizavo Atvelykio šventę vaikams. Vaikučiai iš sunkiau gyvenančių šeimų džiugiai susirinko į parapijos jaunimo salę ir visi bendra malda pradėjo šventinį rytmetį. Pasivaišinę Carito moterų ruoštomis vaišėmis ir skaniausiais saldumynais, išmėginę margučių stiprumą ir atsakę į viktorinos klausimus, vaikai linksmai dainavo daineles ir šoko ratelius kartu su Vilijampolės parapijos jaunimo choro vargonininke Naira Dirsiene ir jaunimo vadove Ugne Dirsyte.

Šventei baigiantis Carito pirmininkė Albina Kavaliauskienė padėkojo visiems už gerą nuotaiką ir linksmą buvimą kartu, o Carito moterys dėkingos parapijos klebonui kun. Jonui Bujokui, kad su jo rūpesčiu ir palaikymu padovanojo vaikučiams gražią šventę. Gera, kad Vilijampolės parapijoje, kartu su bundančia gamta, vaikučių širdelėse skleidžiasi gerumo žiedeliai.


Vilijampolės parapijos Carito informacija

 

Ganytojo žodis

Šventasis Tėvas PRANCIŠKUS (Airijoje) nurodė, kad svarbus yra kasdienis pavyzdys, kurį duoda Viešpatį mylintys ir jo Žodžiu pasitikintys tėvai. Jis dar kartą paragino šeimas melstis namuose, kalbėti apie gerus ir šventus dalykus, priimti Motiną Mariją į savo šeimos gyvenimą, kartu švęsti krikščioniškas šventes, solidariai padėti kenčiantiems žmonėms, nustumtiems į visuomenės gyvenimo paribius.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune