Betygalos bažnyčioje spalio mėnesį kasdien – Rožinio malda
Paskelbta: 2018-10-01 12:35:07

Spalį, Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnesį, kasdien Betygalos bažnyčioje – 17 val. Rožinio malda ir šv. Mišios.

Parapijos klebono kun. Romualdo RAMAŠAUSKO informacija

Ganytojo žodis

„KRISTUS JĖZUS – mūsų viltis.“ Šia žinia norime gyventi, ja norime dalintis su visais. Jūsų apsilankymas skatins mus, Lietuvos katalikus, drąsiai skleisti Evangelijos šviesą, rūpintis šeimomis, prabilti į jaunimo širdis, būti arti visų, kurie ieško ne vien duonos, bet ir teisingumo bei vilties.

 Arkivysk. L. Virbalo herbas+ Lionginas VIRBALAS SJ
Padėkos žodis popiežiui Pranciškui Kauno Santakoje

Liturginis kalendorius

Pamaldos

2018 – Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metai

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune