Sutvirtinimo sakramento teikimo šventės Domeikavos ir Lapių parapijose (2019 05 12)
Paskelbta: 2019-05-15 11:02:48

Gegužės 12 d., Gerojo Ganytojo sekmadienį, Domeikavos Lietuvos kankinių ir Lapių šv. Jono Krikštytojo bažnyčiose Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius būriui jaunuolių suteikė Sutvirtinimo sakramentą.

Šv. Mišioms vadovavęs vyskupas A. Jurevičius homilijoje kalbėjo apie įpareigojančią bičiulystę su Jėzumi, dalinosi mintimis, kaip pasaulio triukšmuose atpažinti Gerojo Ganytojo balsą bei prašė melstis už pašaukimus kunigystei, šeimose atsakingai ugdyti pamaldumą Dievui ir šventiesiems. Evangelijoje Jėzus kalba apie pasiaukojančią meilę, ištikimybę, pagalbą suklupus žemiškuose reikaluose bei amžinojo gyvenimo dovaną. Ganytojas pamaldų dalyviams linkėjo visada turėti viltį bei priminė popiežiaus Pranciškaus pasakytus žodžius apie svetingumą ir dėmesingumą ieškantiems gyvojo Kristaus. Viešėdamas Lietuvoje popiežius Pranciškus sakė, kad žmonių širdyse matydami įspaustą Jėzaus veidą griauname abejingumo užtvaras, apaštalaudami augimame Bažnyčią. Sutvirtinamiesiems buvo primintos Šventosios Dvasios septynios dovanos bei prašoma dovanų vaisiais džiaugsmingai dalintis parapijos bendruomenėje.

Mišių pabaigoje vysk. A. Jurevičius gausiai pamaldose dalyvavusiems tikintiesiems suteikė iškilmingą ganytojiškąjį palaiminimą. Vėliau vyskupas pasveikino kleboną kun. Gintarą Pūrą artėjančio sidabrinio kunigystės jubiliejaus proga bei padėkojo už pasišventimą Bažnyčiai, palinkėjo stiprybės, gražių idėjų darbuojantis Domeikavos ir Lapių parapijose.

Po Mišių gerbiamam svečiui padėkojome už išsakytas prasmingas mintis, nuoširdžius žodžius ir maldą, jaunimas įteikė gėlių. Šventės pabaigoje klebonas G. Pūras pakvietė bendrai fotografijai.

Domeikavos parapijos informacija

Ganytojo žodis

Tikroji meilė – tai ne emocijos ir ne keli centai, įdėti į elgetos ranką, bet angažavimas kovoti už teisingesnę ir geresnę visuomenę, geresnę Lietuvą; tai gebėjimas atleisti nuoskaudas ir kasdienis tarnavimas vieni kitiems toje vietoje, kur Dievas leidžia mums būti ir veikti.

 Arkivysk. S. Tamkevičiaus herbas+ Sigitas TAMKEVIČIUS

Iš homilijos minint CARITO 30-metį

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune