Lyduvėnų parapijoje nuotaikingai paminėtas Lietuvos laisvės gimtadienis
Paskelbta: 2020-03-12 17:59:24

Jau trečius metus Lyduvėnų parapijos šeimos buriasi draugėn ir kviečia švęsti Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, tradiciškai šventę pradedant malda ir baigiant padėkos žygiu už laisvę.

Smagu, kad į šį nuotykį kasmet įsitraukia vis daugiau bendruomenių. Šiemet itin pradžiugino būrys Raseinių parapijos jaunimo, kuris rengiasi pavasarį priimti Sutvirtinimo sakramentą. Jaunuoliai susirinko anksčiau ir su katechete Valdone Miliuviene pagamino kelis glėbius laisvės simbolių – trispalvių vėjo malūnėlių, kurie buvo išdalyti šventės dalyviams.

11 val. šv. Mišiose buvo dėkojama už Lietuvos laisvę ir meldžiamasi, kad laisvė prasidėtų kiekvieno mūsų širdyje. Šv. Mišias aukojo brolis kapucinas Andrzejus Biniekas OFM Cap. iš Paulių vienuolyno, šlovino kauniečiai draugai iš katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“.

Orui pasitaikius nedėkingai vėjuotam ir lietingam, iš bažnyčios visus sušilti pakvietė Padubysio kaimo bendruomenės moterų trobelė. Čia prie arbatos ir suneštinių vaišių Lyduvėnų gidė Ligita Mitkevičinė dalijosi įsimintinomis istorijomis apie šio krašto kilmę, stovėjusį dvarą, mokyklas, bažnyčią ir kilnias asmenybes.

Užkandę visi pakilo į žygį. Esant dideliam būriui vaikų (keli mažiausieji neturėjo nė dvejų metų), buvo pasirinktas neilgas 3 km maršrutas iki Baltkarčių kaimo. Pakeliui kartu su Ligitos pasakojimais sustota prie geležinkelio tilto ir holokausto aukų kapavietėje, žydai prisiminti kaip Lyduvėnų ir mūsų istorijos dalis, už juos ir jų naikintojus sukalbėta Gailestingumo vainikėlio malda.

Na, o likę paskutiniai žygio kilometrai ištirpo su dainomis ir šypsenomis, prieš kurias neatsilaikė net lietingas oras! Dėkodami visiems už bendrystę tariame: su 30-uoju Laisvės gimtadieniu, Lietuva!!!

Lyduvėnų parapijos informacija

Ganytojo žodis

Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–14).

Iš popiežiaus PRANCIŠKAUS žinios 2020 m. Gavėniai

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune