Šventiniai renginiai Kauno Milikonių vid. mokykloje (Šilainių parapija)
Paskelbta: 2013-01-10 14:21:38

Fotografija Daivos KUNSKIENĖS

Kauno Milikonių vidurinėje mokykloje advento metu visi mokytojai kviečiami į bendą susikaupimą. Tikybos vyr. mokytojų Emos Marcinkevičienės ir Daivos Kunskienės kasmet puoselėjamą gražią tradiciją mielai palaiko mokyklos direktorius Janas Ryzgelis. Ir šį adventą daugelis mokytojų rinkosi į mokytojų kambarį prasmingai praleisti popietės.

Fotografija Daivos Kunskienės

Nuskambėjus mokinių atliekamai giesmei, Šilainių Šventosios Dvasios parapijos klebonas kun. Žydrūnas Paulauskas palaimino technologijų mokytojos Laimos Zumarienės sukurtą adventinį vainiką. Dvyliktos klasės mokinės papasakojo apie advento papročius ir tradicijas. Šie metai paskelbti Tikėjimo metais, todėl mokytojai buvo kviečiami prasmingai laukti šv. Kalėdų apmąstant savo tikėjimą.

Tikėti – tai tarsi duoti Kristų. Duoti Kristų – kaip aš kitų klausausi, kaip kitus myliu. Man nebūtina garsiai kalbėti apie Kristų, man būtina jį duoti, nes tikėjimas yra kaip laužo ugnis, kuri nekurstoma užgęsta. Tokios mintys buvo pasiūlytos apmąstyti kasdien mokytojų kambaryje matant degančias adventinio vainiko žvakes. Šis kasmetinis susikaupimas, bendra malda suvienija mokyklos kolektyvą, lengvina bendravimą, kviečia dvasiškai tobulėti.

Gruodžio 28 dieną mokyklos direktoriaus J. Ryzgelio ir parapijos klebono iniciatyva mokytojai buvo pakviesti apsilankyti parapijos bažnyčioje, čia vyko susipažinimas su parapijos istorija, klebonas kun. Ž. Paulauskas surengė mokytojams ekskursiją po koplyčią ir bažnyčią, tikybos mokytojos supažindino su jaunimo veikla parapijoje, visi maloniai pabendravo prie kavos puodelio.

Daiva Kunskienė,
Šilainių Šventosios Dvasios parapijos metodinės tarybos narė, Milikonių vid. mokyklos vyr. mokytoja
Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune