Malda už parapijos kleboną ir bei krašto žmones Paberžės bažnyčioje (2013 01 06)
Paskelbta: 2013-01-10 15:40:13

Sausio 6 d. Paberžės bažnyčioje malda paminėtas parapijos klebono kun. Skaidriaus Kandratavičiaus 40-metis. Tą sekmadienį švenčiamų Trijų Karalių iškilmės šv. Mišias aukojęs kun. Skaidrius Kandratavičius jas paskyrė maldai už visus parapijos žmones, geradarius, aplinkinių kaimų bendruomenes, nuoširdžius krašto žmones.

Po šv. Mišių susirinkusiems vargonavo Ramūnas Jaras.
 

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune