Šv. Antano Paduviečio parapijos tikybos mokytojai surengė pradinukų viktoriną „Džiaugiuosi, kad tikiu“
Paskelbta: 2013-01-30 11:15:31

 

Šiais Tikėjimo metais Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos tikybos mokytojai suorganizavo viktoriną trečių klasių mokiniams „Džiaugiuosi, kad tikiu“.

Dalyvauti šioje viktorinoje buvo pakviesti ir Kauno Jono ir Petro Vileišių pagrindinės mokyklos 3 c klasės mokiniai. Į kvietimą trečiokai džiugiai atsiliepė ir tikybos mokytojos Aldonos Kuliavienės padedami aktyviai ruošėsi.

Sausio 23 d. su vaikais dalyvavome viktorinoje: sprendėme gautas užduotis, žiūrėjome filmą, giedojome giesmeles.

Viktorinai pasibaigus, komisija suskaičiavo mūsų surinktus balus. Buvome įvertinti kaip bendruomeniškiausia komanda ir visi gavome padėkas bei atminimo dovanėles. Į mokyklą grįžome pasisėmę bendravimo ir atradimo džiaugsmo.

Tikybos mokytoja Aldona Kuliavienė
Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune