Malda už Lietuvą Domeikavos ir Lapių parapijose (2018 02 16)
Paskelbta: 2018-02-21 20:38:34

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Lapių Šv. Jono Krikštytojo ir Domeikavos Lietuvos kankinių parapijose klebonas kun. Gintaras Pūras aukojo padėkos už Tėvynę Mišias. Parapijiečiams jis priminė, kad 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba, pirmininkaujama Jono Basanavičiaus, vienbalsiai priėmė ir paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Dokumentą pasirašė dvidešimt Lietuvos Tarybos narių. Keturi signatarai buvo dvasininkai: kun. V. Mironas, kun. A. Petrulis, vysk. J. Staugaitis, prel. K. Šaulys.

Pamoksle klebonas kalbėjo apie šalies istorijoje buvusius skaudžius išbandymus. Kunigas tikinčiuosius skatino domėtis tautos didvyrių gyvenimo istorijose esančiu dvasingumo lobynu, savo būtyje ieškoti prasmės ir tiesos. Ganytojas ragino iškovota laisve naudotis atsakingai, išmintingai, tarpusavyje gyventi ramybėje ir meilėje. Švenčiant valstybės atkūrimo šimtmetį, Lietuva buvo paskirta Dievo Motinos Marijos globai. Padėkos už Tėvynę Mišiose giedojome Lietuvos Globėjai skirtas giesmes, meldėme jaunimui išminties renkantis vertybes. Priėmę Viešpaties palaiminimą, giedojome „Tautišką giesmę“.

Lapėse prie Laisvės paminklo padėjome gėlių, uždegėme žvakutes žuvusiems atminti. Sovietmečiu valdžia paminklą nugriovė. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, bendruomenės pastangomis tautos laisvės simbolis buvo atstatytas. Jame išlikusi įmūryta autentiška akmeninė plokštė su užrašu „Žuvusiems už Lietuvos laisvę 1918–1928 m.“

Po iškilmingų šventų Mišių Domeikavos parapijos tikinčiuosius ir svečius klebonas kun. G. Pūras pakvietė džiaugsmingai paminėti atkurtos Lietuvos šimtmetį Domeikavos laisvalaikio salėje. Domeikavos bažnyčioje liturginiu giedojimu džiuginantis mišrus choras „Versmė“ šventiniame koncerte dainavo Lietuvai skirtus kūrinius.

 

Lapių parapijos pastoracinės tarybos informacija

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune