Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimas dalyvavo renginyje „Srovės nešami“ (2018 02 10)
Paskelbta: 2018-02-21 20:56:55

Vasario 10 d. parapijos jaunuoliai dalyvavo Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro organizuotame renginyje „Srovės nešami“. Jaunimas klausėsi sielovadinių kun. Pauliaus Vaineikio OFM ir dr. Beno Ulevičiaus paskaitų. Brolis Paulius pasakojo apie savo dvasinio pašaukimo kelią, dalijosi jaunystėje išgyventos meilės, draugystės, nusivylimo patirtimis. Jis drąsino liudyti Kristaus šviesą neskirstant žmonių į vertus ir nevertus ją priimti.

Jaunuoliai buvo raginami dalytis tikėjimo, vilties ir meilės dorybėmis. Dr. Benas Ulevičius jauniems žmonėms priminė Lietuvos laisvės kainą, mokė džiaugtis asmens laisve. Susirinkusiems gerą nuotaiką dovanojo krikščioniškos muzikos grupė „Chebra“ iš Babtų.

Po pietų susipažinome su katalikiškų organizacijų veikla, sužinojome apie galimybę savanoriauti, dalyvauti vasaros stovyklose, sielovados renginiuose ir piligriminiuose žygiuose. Jaunuomenė naujų draugų rado teminiuose susitikimuose ir aktyviose pramogose.

Prieš šv. Mišias adoravome Švenčiausiajį Sakramentą. Sesės vienuolės kvietė jaunus žmones nuoširdžių asmeninių pokalbių, džiugino draugiška aplinka, noru kiekvienam skirti dėmesio.

Šventąsias Mišias už jaunimą ir jų artimuosius aukojo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, arkivyskupijos ir svečiai kunigai. Homilijoje arkivyskupas jaunimui priminė, kad Dievas kalbina kiekvieną. Turime dažniau nurimti, įsiklausyti, atsiliepti net į patį mažiausią Viešpaties kvietimą.

Tikybos mokytoja Jolanta OBOLEVIČIŪTĖ

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune