Archyvo įrašas

Dekretai
Misija, evangelizacija, katechizacija
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
DEKRETAS dėl siuntimo ir leidimo dėstyti VDU KTF
2009-08-01
Dekretas Nr. 43
Susiję:
Kaunas, 2009 08 01
Nr. 43

DEKRETAS
dėl kanoninio siuntimo bei leidimo dėstyti Katalikų teologijos fakultete prie Vytauto Didžiojo universiteto suteikimo tvarkos nustatymo


Vadovaudamasis Kanonų teisės kodekso kan. 812 ir 818, Apaštališkosios Konstitucijos „Sapientia christiana“ 27 § 1 bei Katalikų teologijos fakulteto prie Vytauto Didžiojo universiteto Statuto 23 straipsnio nuostatomis, ir siekdamas įvesti vienodumą, skiriant dėstytojus dėstyti teologijos fakultete su tikėjimu ir dora susijusias disciplinas,

NUSTATAU,

kad Teologijos fakultete prie Vytauto Didžiojo universiteto, pradedant 2009/2010 akademiniais metais, kanoninis siuntimas dvasininkams ir leidimas dėstyti pasauliečiams, dėstantiems su tikėjimu ir dora susijusias disciplinas, suteikiamas terminuotai, vienų akademinių metų laikotarpiui.

Visi iki šiol suteikti kanoniniai siuntimai ir leidimai netenka galios. Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.

Kaunas, 2009 metų rugpjūčio 1 diena, Nr. 43.

† Sigitas TAMKEVIČIUS SJ
Kauno arkivyskupas metropolitas
Katalikų teologijos fakulteto prie Vytauto Didžiojo Universiteto
Didysis kancleris
Mons. Adolfas GRUŠAS
Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris
<< atgal