į pirmą puslapį

Kredito unija

Vilniaus g. 3
44281 Kaunas
Tel. (37) 42 26 72
El.p.
www.arku.lku.lt

Valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas
        kun. lic. Jonas STANKEVIČIUS, el. p.

Apie Kredito uniją ir narystę

Kauno arkivyskupijos kredito unija yra kooperatiniais pagrindais sukurta finansinė institucija, teikianti paslaugas savo nariams.

Unijos nariai gali būti fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba arba mokosi Lietuvos Respublikos Kauno miesto savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančių šių savivaldybių teritorijose: Kauno rajono savivaldybės, Kaišiadorių rajono savivaldybės.

Unijos asocijuotais nariais gali būti Lietuvos Respublikos Kauno miesto savivaldybės teritorijoje ir taip pat Kauno rajono ir Kaišiadorių rajono savivaldybių teritorijoje buveinę turintys juridiniai asmenys: asociacijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės, unijos narių – fizinių asmenų individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės.

Kredito unijų teikiamos paslaugos

 • Paskolos.
 • Debeto ir kredito mokėjimo kortelės.
 • Įvairių rūšių taupymo sąskaitos:
  – pajinė sąskaita,
  – asmeninė sąskaita,
  – taupomųjų indėlių sąskaitos,
  – terminuotų indėlių sąskaitos.
 • Internetinė bankininkystė.
 • Mokėjimo pavedimai.
 • Įmokų už paslaugas surinkimas.

Daugiau informacijos svetainėje www.arku.lku.lt .