Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2020 m. spalio 22 d., ketvirtadienis

Kauno arkikatedroje švenčiant Šv. Jono Pauliaus II liturginę šventę – METROPOLITO PALIJAUS įteikimas
KUR: Kaunas

12 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Šv. Jono Pauliaus II liturginę šventę Kauno arkivyskupui Kęstučiui KĖVALUI bus įteiktas palijus.

Palijų kaip vienybės su Apaštalų Sostu ir šv. Petro įpėdiniu Romos Soste ženklą arkivyskupui įteiks apaštalinis nuncijus arkivyskupas Petaras Antunas RAJIČIUS.

PLAKATAI PDF >>

PLAKATAS JPG >>

...

Palijus – tai balta ėriuko vilnos juosta, kurią puošia šeši juodi šilko kryželiai, simbolizuojantys Kristaus žaizdas. Į palijų gali būti įsegami trys smeigtukai, primenantys Nukryžiuotojo vinis.

Palijus yra išskirtinis popiežiaus, arkivyskupų metropolitų ir patriarchų ženklas, rodantys ypatingą ryšį su Šventuoju Tėvu ir visais vyskupais. Jis simbolizuoja avinėlį, Gerojo ganytojo nešamą ant pečių. Kadangi palijus yra dvigubos Y formos, drauge tai ir nukryžiuotojo Avinėlio – Kristaus – ženklas.