Kalendorius

ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios, Lietuvos, dalyvauja vyskupas, arkivyskupijos, tarnybos, centro, grupės.


2022 m. sausio 23 d., sekmadienis

Dievo Žodžio sekmadienis

...

Sausio 23-iąją švenčiame Dievo Žodžio sekmadienį. Jis į Bažnyčios liturginį kalendorių įrašytas 2020 metais. Dievo Žodžio sekmadienio liturginiai skaitiniai lk.katalikai.lt >>

„Tegul Dievo žodžiui skirtas sekmadienis padeda Dievo tautai vis maldingiau ir artimiau pažinti Šventąjį Raštą, kaip šventasis autorius jau seniai mokė: „Tas žodis yra tau labai arti, – jis yra tavo lūpose ir tavo širdyje, kad vykdytumei“ (Įst 30, 14)“, – rašė popiežius Pranciškus apaštališkajame laiške motu proprio forma APERUIT ILLIS >>

------

Praeitais metais Kauno arkivyskupija kvietė į Dievo Žodžio sekmadienio vigiliją su nepertraukiamu Evangelijos skaitymu. 2021 m. sausio 23 d. vigilijoje Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje>>  nuo pradžios iki pabaigos buvo skaitoma pirmoji ir trumpiausia Naujojo Testamento Evangelija pagal Morkų – Lietuvos Biblijos draugijos  baigiamo rengti ekumeninio vertimo iš graikų kalbos tekstas.

Jėzaus istoriją visoje Evangelijoje pagal Morkų kviečiame naujai pasiklausyti tinklalaidėse ar pažiūrėti YouTube vaizdo įrašuose.

 PODCAST

 SPOTIFY

Kunigas teol. lic. Algirdas Akelaitis. Įvadas į vigiliją>>

Dr. Giedrius Saulytis. Apaštalo Pauliaus laiškų naujojo ekumeninio vertimo pristatymas>>

Dievo Žodžio sekmadienio vigilija>>