Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Melstasi už visus mirusius Lietuvos aktorius ir režisierius (2004.10.06)

2004 spalio 06, 10:06

Spalio 6-ąją Šv. Archangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius aukojo šv. Mišias už visus mirusiuosius Lietuvos aktorius bei režisierius. Šias pamaldas iniciavo kardinolo Vincento Sladkevičiaus vardo aktorių paramos fondas, o pretekstu šiam susibūrimui tapo režisieriaus Valdo Lencevičiaus 20-osios mirties metinės.

Pamaldų metu, skaitant per du su puse šimtų mirusiųjų aktorių bei režisierių vardų, vaikai nešė tiek pat uždegtų žvakelių, iš kurių bažnyčios viduryje sudėliojo didžiulį kryžiaus ženklą. Homilijos metu arkiv. S. Tamkevičius kalbėjo apie tai, kaip svarbu mums išmokti kreiptis į Dievą „Tėve mūsų“ malda, kuri radikaliai keičia mūsų santykį Dievu – vietoj pikto, baudžiančio Dievo, čia atrandame mylintį, gailestingą, gelbstintį Tėvą. Po Eucharistijos liturgijos, Panemunės kapinėse kun. Artūras Kazlauskas palaimino ant Valdo Lencevičiaus kapo minėtojo fondo iniciatyva naujai pastatytąjį paminklą.

Po to visus Lietuvos valstybinius teatrus atstovavusius aktorius arkivyskupas pakvietė į kuriją agapei. Aktoriai savo ruožtu pakvietė arkivyskupą į tą vakarą Kauno akademiniame dramos teatre vykusį rež. V. Lencevičiaus lygiai prieš trisdešimt metų pastatytą spektaklį Keturakio „Amerika pirtyje“.

 Darius Chmieliauskas, Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, (687) 85387, el. paštas info@kn.lcn.lt