Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Mokslo metų užbaigimo iškilmės Religijos studijų kolegijoje (2005.07.16)

2005 liepos 16, 18:41

Liepos 16 d. Religijos studijų kolegijos (RSK) mokslo metų užbaigimo ir šios mokyklos absolventams diplomų įteikimo iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje Kauno. Šv. Mišias aukojo kolegijos direktorius kun. Vidmantas Balčaitis. Po pamaldų Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje, kur susirinko kolegijos dėstytojai, absolventai ir svečiai, RSK direktorius kun. V. Balčaitis 34 absolventams įteikė aukštesniojo mokslo ir 88 – aukštojo mokslo diplomus.

Anot kolegijos direktorės pavaduotojos studijoms R. Jakštienės, 2003 m., įregistravus Religijos studijų kolegiją, buvo pradėtos išlyginamosios studijos aukštojo neuniversitetinio mokslo diplomui gauti, tad studijas per dvejus metus baigę ir įgiję aukštojo mokslo mokytojo kvalifikaciją absolventai turės galimybę tęsti studijas VDU Katalikų teologijos fakultete ir per vienerius metus įgyti bakalauro laipsnį, nes 2004–2005 m. m. kolegija su VDU Katalikų teologijos fakulteto Religijos mokslų katedra suderino studijų programas. Kolegijoje studijuojantiems studentams iš visos Lietuvos siekiama sudaryti sąlygas ne tik įgyti aukštąjį išsilavinimą, pagrįstą katalikiškosiomis vertybėmis, bet ir ugdyti švietimui ir kultūrai imlų pedagogą, gebantį dirbti ir tobulėti sparčios technologijų kaitos sąlygomis.

Šiuo metu kolegijoje studijuoja 179 studentai, kuriems dėsto aukštos kvalifikacijos dėstytojai iš įvairių aukštųjų mokyklų ir universitetų. Kolegija organizuoja mokamas, intensyvias, dviejų sesijų (žiemos ir pavasario) išlyginamąsias studijas aukštojo neuniversitetinio mokslo diplomui gauti. Į RSK pagal konkursą studijuoti priimama 60 vidurinį išlavinimą turinčių Lietuvos gyventojų iki 50 m.

Kolegijoje per šiuos mokslo metus organizuotos dvi respublikinės konferencijos: “Dorinis ugdymas bendrojo lavinimo vidurinėse: problematika ir perspektyvos” ir “Mokytojo veiklos teoriniai ir praktiniai aspektai”, kuriose buvo akcentuojama dorinio ugdymo, pagrįsto krikščioniškuoju dvasingumu, svarba nūdienos švietimo institucijose. Dėstytojai ir studentai dalyvavo ir skaitė pranešimus kitų institucijų rengtose tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose. 2004 m. kolegija kartu su „Gyvenimo ir tikėjimo institutu” dalyvavo tarptautinėje Lietuvos parodų centro LITEXPO rengtoje parodoje „Studijos 2004”, kurioje buvo aptartas bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis, ypač su kolegijomis, rengiant seminarus, konferencijas ir pan. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartys su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru dėl seminarų ir bendrų renginių dorinio ugdymo mokytojams bei su Šiaulių kolegija. Atnaujinta kolegijos studentų laikraščio „Kelias” leidyba.

-bž-