Girdžių Šv. Marijos Magdalietės parapija

 Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia
Gudelių g. 9
Girdžiai
74254 Jurbarko r.

Raštinė (parapijos namuose)
Gudelių g. 9
Girdžiai
74254 Jurbarko r.
Tel. (447) 49 933
Dvasininkai

Klebonas – kun. Saulius PAVALKIS
1973 03 27 * 2004 06 24 * 2014 06 23
Mob. 8 689 35 355, el. p.

Kviečiame į pamaldas
 Girdžių Šv. Marijos Magdalietės bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
 • Šv. MIŠIOS
  Sekmadieniais 9 val.
  Šeštadieniais 11 val. Šiokiadieniais:
  gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais – 19 val.,
  rugsėjo ir spalio mėnesiais – 17 val.,
  lapkričio, gruodžio, sausio ir vasario mėnesiais – 15 val.,
  kovo ir balandžio mėnesiais – 17 val.
 • Gegužinės pamaldos gegužės mėnesį 18.30 val.
 • Birželinės pamaldos birželio mėnesį 18.30 val.
Atlaidai

Šv. Marijos Magdalietės – liepos 22 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2003 m. balandžio 14 d. dekretą Nr. 278.

Gyvenvietės ir kaimai: Girdžiai, Bendžiai, Būtrimai, Gudeliai, Jokūbaičiai, Jokūbaičiai II, Krikščiaviškė, Miliušiai, Naujininkai, Pavidaujys I.

Girdžių Šv. Marijos Magdalietės parapija ribojasi su Skirsnemunės, Jurbarko, Vertimų, Eržvilko ir Vadžgirio parapijomis.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
 • Caritas, pirmininkė Zina Girdžiuvienė, mob. 8 631 35425
 • Gyvojo Rožinio maldos grupė, vadovauja Irena Jasiulytė, mob. 8 687 00901
Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Girdžių Šv. Marijos Magdalietės parapija
Adresas Gudelių g. 9, Girdžiai, Jurbarko r.
Juridinio asmens kodas 191249336
Bankas Šiaulių bankas
A. s. Nr. LT957181300001700957

Apie bažnyčią ir parapiją
Trumpai apie bažnyčią (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. ...)

Architektūros ir istorijos aprašas.

Bažnyčios vidaus panorama (~2012 m.)