į pirmą puslapį

Arkivyskupijos globėjas ir ženklas

Kauno arkivyskupijos globėjas – šv. Jonas Krikštytojas.

Globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė – birželio 24 d.

Kauno arkivyskupijos, kurios globėjas yra šv. Jonas Krikštytojas, simbolinis ženklas sukurtas pagal lietuvių liaudies meno kūrinį „Jėzaus krikštas“, saugomą Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje. Ženklas buvo pradėtas naudoti 2001 m. rudenį, rengiantis minėti Kauno arkivyskupijos 75-ąsias įkūrimo metines.

Paveikslas „Jėzaus krikštas“ yra spalvinga ir vaizdi evangelinio pasakojimo iliustracija, tiksliai perteikianti patį tekstą. Kaip teigia įrašas drobės apačioje, jį nutapė 1837 m. nežinomas liaudies menininkas. Įrašas nurodo ir to paveikslo fundatorių Joną Eidukovskį (Jan Eydukovski). Kiek žemiau randame jo prašymą: „Prosi Zdrowa Maryja", o tai pasitaiko retai.

Šv. Jono Krikštytojo ištarti žodžiai: Ecce Agnus Dei („Štai Dievo Avinėlis“), įrašyti balkšvoje juostoje šalia šventojo figūros, nusako kūrinio esmę, o „S. Joannes Baptistis“ – pavadina patį kūrinį.

Dr. Laima ŠINKŪNAITĖ