Spalio 21–22 d. rekolekcijos sielovados bendradarbiams parapijose ir bažnytinėse institucijose
Paskelbta: 2020-10-06 11:25:26

Sielovados bendradarbiams bažnytinėse institucijose, taip pat parapijų referentams, zakristijonams, maldos grupėms, visų tarnaujančiųjų Bažnyčioje dvasiniam augimui skiriamos jau artėjančios rekolekcijos su Agne Ivaškevičiūte.

Rekolekcijų tema „Pasilikite manyje“ (plg. Jn 15, 4). Jos vyks spalio 21–22 d. Trinapolio rekolekcijų namuose.

Registruotis kviečiame el. p. misijos3m@gmail.com arba SMS mob. 8 614 816 07, organizuoja Kauno arkivyskupijos kurija.

Ganytojo žodis

Bažnyčia kaip visuotinis Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėjimo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, protus, kūnus, visuomenes ir kultūras kiekvienoje vietoje ir kiekvienu laiku.

Iš popiežiaus Pranciškaus Žinios Misijų sekmadieniui

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune