„AR BAŽNYČIA (NE) OPOZICIJA ŽINIASKLAIDAI? Nuotolinė konferencija (lapkričio 27 d., rengia akademinės sielovados bendradarbiai)
Paskelbta: 2020-11-13 10:49:27

Lapkričio 27 d. 18 val.  Kauno akademinės sielovados bendradarbiai organizuoja virtualią konferenciją „AR BAŽNYČIA (NE) OPOZICIJA ŽINIASKLAIDAI? apmąstant mūsų dienų Bažnyčios komunikaciją bei santykį su pasaulietine žiniasklaida.

Konferencijoje teol. dr. Valdas Kilpys, dalyvaujant kun. Šventojo Rašto lic. Linui Šipavičiui ir kun. soc. komunik. dr. Rastislavui Dluhý CSsR, aptars naujai iškylančius Bažnyčios ir žiniasklaidos santykių aspektus. Skaitmeninė tikrovė braunasi žmogaus (pa)sąmonėn ir keičia jo vertybių sistemą, neišskiriant tikėjimo reikalų. Ar reikėtų Bažnyčiai svarstyti tam tikro „internetinio susilaikymo“ būtinybę, ar viską leisti, ar visgi verčiau kažką riboti? Ar nereikėtų dabarties laiku realiame ir virtualiame pasaulyje vykstančių procesų svarstyti kaip nuo amžių besitęsiančio Bažnyčios persekiojimo ir kankinystės fenomeno? Kaip Bažnyčios Magisteriumo dokumentai, kurie skirti naujosioms medijoms, gali padėti tikinčiajam susiorientuoti dinamiškoje informacinėje erdvėje bei atpažinti joje slypinčias verbalinės agresijos apraiškas? Galbūt, pasitelkus mokslinius tyrimų metodus, įmanoma nustatyti tam tikrus antibažnytinės informacijos naujienų portaluose publikavimo dėsningumus?

Atsakymai į šiuos mums rūpimus klausimus, dalijimasis, kaip skleisti žinią apie Dievą bei Bažnyčios bendruomenę ir nuolatiniame komunikacijos sraute neprarasti unikalaus Dievo tautos veido – jau lapkričio 27 dieną (penktadienį) 18 val. tiesioginėje virtualioje konferencijoje Katalikų medijų centro YouTube kanalu >>  

Rengėjų informacija

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune