Paskirtas Kauno arkivyskupo sekretorius ir kurijos vicekancleris (2022 03 01)
Paskelbta: 2022-03-01 21:17:20

Kovo 1 d. Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo dekretu kunigas Vincentas LIZDENIS paskirtas arkivyskupo sekretoriumi ir kurijos vicekancleriu.

Telaimina Viešpats jo tarnystę. 

 Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

 

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune