Kauno arkivyskupo kvietimas į maldą: „Šiomis dienomis ypač turime palaikyti mūsų brolius ir seseris Ukrainoje.“ (VAIZDO ŽINIA, 2022 03 02)
Paskelbta: 2022-03-02 11:39:58

„Šiomis dienomis ypač turime palaikyti mūsų brolius ir seseris Ukrainoje, kurie kaunasi už mūsų laisvę“, – sako Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kviesdamas visus į maldą šiandien, pradedant Gavėnią, Pelenų trečiadienio ir Maldos bei pasninko už taiką dieną.

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune