Gavėnios vakaras ir užduotis jaunimui: skirk laiko Dievui (2022 03 10)
Paskelbta: 2022-03-17 16:26:35

Kiekvieną dieną yra aibė pasirinkimų, reikalaujančių mūsų atidumo. Ir mes patys renkamės, kam tą dėmesį skirti. Kovo 10 d. vakarą jaunų žmonių akis patraukė kvietimas į maldos ir giesmių vakarą arkivyskupijos Jaunimo centre. Į dėmesio centrą buvo pasikviestas Viešpats.

Sesuo vienuolė Juozapa Živilė Mieliauskaitė SF katechezės metu kalbėjo apie nuoseklią Gavėnios kelionę:

„40 dienų prieš savo krikščioniškąją misiją Jėzus praleidžia dykumoje. Tam, kad pasiruoštų. Įdomu, kad 40 dienų trunka ir tvanas. Dar ir Mozė ant kalno praleidžia 40 dienų. Tai pasikartojanti trukmė, kuri reiškia – tiek, kiek reikia.

Dėl tų visų pasiryžimų, kurių jau padarėte prasidėjus Gavėniai – ar jie nėra savitiksliai? Iš tiesų Gavėnia yra kova už dėmesį. Kad niekas neužstotų Jėzaus. Kad Jėzus būtų mano dėmesio centre.

Dalykai, kuriuos pasiryžtų daryti arba nedaryti, pvz.: pasninkas, geri darbai, nescrolinimas ar kt., yra tik tam, kad aš pagaliau galėčiau įsižiūrėti į Dievą. Dabar truputį sužlugdysiu jūsų tikėjimą, Dievui nerūpi jūsų valgomi čipsai. Svarbiau mano dėmesys. Ten, kur skiriu dėmesį, ten turiu ir rezultatą. Jei pasiryžau nevalgyti saldumynų, mėsos ar traškučių – tai neturi būti savitikslis dalykas. Tai tuos pinigus reikia duoti vargšams, tiems, kurie stokoja.

Priešingai, nei kitos mūsų gyvenimo sritys, Dievas savęs už dėmesį nepardavinėja. Ir todėl, kad mes Dievui neskiriame dėmesio, jo vertė nesumažėja. Jis nepasidaro mažiau Dievas. Čia mes nukenčiame.

Gavėnia nei liūdna, nei rimta, nei linksma, ji tokia, kokia Viešpats tave veda. Vienintelė tavo užduotis – skirk laiko Dievui. Bent truputį.“

Padėka kunigams redemptoristams Rastislavui Dluhý ir Peteriui Herteliui, taip pat kunigui Andžejui Biniekui OFM Cap., kunigui kapelionui Liutaurui Vileniškiui. Apkabinimai sesutėms Juozapai Živilei Mieliauskaitei SF ir Ingai Rukaitei FMA. Nuoširdus džiaugsmas užtarimo malda stiprinusios sielovados bendruomenės „Gailestingumo versmė“ nariais. Giesme tarnavę Ramunė Obelenienė, Elijas Lančickas ir Gabija Buteikytė – tvirtas priminimas apie gausiai Viešpaties dovanojamus talentus.

Kitas maldos ir giesmių vakaras – balandžio 21 d.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro informacija

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune