Baigtas Liaudies buities muziejaus miestelio Rumšiškėse Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios pirmasis Kryžiaus kelio stočių restauravimo etapas
Paskelbta: 2012-12-14 10:09:20

2010 metų pavasarį Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus pritarimu buvo sudaryta sutartis tarp Kauno arkivyskupijos kurijos ir Lietuvos liaudies buities muziejaus dėl ilgalaikio Ukmergės dekanato Pabaisko Švč. Trejybės bažnyčios nenaudojamų, nepriklausančių LR Kultūros vertybių registrui Kryžiaus kelio stočių ciklo deponavimo LLBM eksponuoti jį atstatytoje muziejaus miestelio Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje. Savo ruožtu muziejus sutartyje įsipareigojo šį blogos būklės Kristaus kančios ciklą restauruoti. Savo pažadą LLBM tesi: profesionaliai restauruoti jau septyni paveikslai – pusė Kryžiaus kelio stočių.

Plačiau apie šį Kryžiaus kelio stočių ciklą ir jo atnaujinimą

 

Pabaisko bažnyčios Kryžiaus kelio ciklas, nutapytas sekant nazarėnų sambūrio tapytojo J.Führicho (Joseph Ritter von Führich 1800–1876) Vienos Šv. Jono Nepomuko bažnyčios Kryžiaus kelio stotimis (1844–1846), yra tipingas Lietuvos bažnyčioms, tačiau, kaip nurodo dailės istorikė dr. A.Giniūnienė, išsamiausiai tyrinėjusi Lietuvos bažnyčių Kryžiaus kelio stotis, Pabaisko Kristaus kančios ciklas, parapijos įgytas 1872 metais, yra vienas ankstyviausių žinomų J.Führicho ciklo kopijų Lietuvoje, todėl neabejotinai reikšmingas Lietuvos sakralinės dailės istorijai.

Dėl šios priežasties muziejus sutartyje Kauno arkivyskupijos kurijai pasižadėjo šias blogos ir net avarinės būklės Kryžiaus kelio stotis restauruoti. Savo pažadą Lietuvos liaudies buities muziejus tesi: profesionaliai restauruoti jau septyni paveikslai – pusė Kryžiaus kelio ciklo stočių.

Šis paveikslų ciklas Pabaisko bažnyčioje laikytas nešildomose, drėgnose patalpose – emporoje. Bažnyčios remonto metu (tuo metu dar kabėję ant sienų) kūriniai smarkiai nukentėjo – buvo aptaškyti baltais dažais (ypač nugarinės dalys). Paveikslų būklė buvo nepatenkinama: drobės deformuotos, paveikslų užlankos nuplyšę nuo porėmių arba jų iš viso nebuvo, tapybos paviršiai nublukę, dažų sluoksnis visur išsausėjęs ir linkęs į nutrupėjimą, paviršiai pasidengę krakeliūromis, daug kur tapybos sluoksnis pakilusiais krašteliais, paveikslų kraštuose matėsi negrabūs užtapymai. Tokios būklės paveikslai pateko į LLBM.

Jau 2010 metų vasarą VDA Paminklotvarkos katedros studentų mokslinės praktikos metu buvo restauruota Kristaus kančios ciklo XIV stotis (vadovas – aukščiausios kategorijos molbertinės tapybos Pr. Gudyno restauravimo centro restauratorius, VDA Paminklotvarkos katedros dėstytojas Linas Lukoševičius).

2011 metais gegužės mėnesį, prieš eksponuojant paveikslus lankytojams duris atvėrusioje muziejaus medinėje Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, kitų trylikos stočių paviršiaus dažų sluoksnis buvo laikinai sutvirtintas, o ten, kur tapybos paviršiaus būklė buvo ypač bloga, užklijuotas apsauginis-profilaktinis sluoksnis, visi paveikslai nusiurbti ir dezinfekuoti (rest. L. Lukoševičius).

2012 liepos mėnesį, Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai paskelbus Muziejinių vertybių restauravimo ir prevencinio konservavimo finansavimo iš dalies valstybės biudžeto lėšomis projektą, LLBM pateikė paraišką Pabaisko Kryžiaus kelio stočių restauravimui ir gavo dalį prašytų lėšų, už kurias buvo restauruotos šešios, pačios blogiausios būklės, stotys. Šį didžiulį darbą įvykdyti per trumpą laiką (nuo š. m. rugpjūčio mėn. iki gruodžio mėn.) vėl ėmėsi molbertinės tapybos aukščiausios kategorijos restauratorius L. Lukoševičius. Per nepilną pusmetį buvo atliktas šešių paveikslų molbertinės tapybos tyrimas (išsami fotofiksacija, cheminiai ir fizikiniai tyrimai), sudaryta restauravimo metodika, atliktas pats tapybos restauravimas ir parengta restauruotų kūrinių dokumentacija. LLBM finansinis indėlis šiame projekte buvo skirtas tapybos tyrimams atlikti.

Jau pirmasis įvykdytas Pabaisko bažnyčios Kryžiaus kelio stočių restauravimo etapas – svarus indėlis, išsaugant vertingus Lietuvos sakralinės dailės kūrinius ir svarbus žingsnis, tvarkant muziejuje atkurtos bažnyčios interjero eksponatus. Muziejus numato dalyvauti tęstiniame Kultūros ministerijos Muziejinių vertybių restauravimo projekte ir užbaigti Kryžiaus kelio ciklo restauravimą ateinančiais 2013 metais. Stočių paveikslai buvo įrėminti originaliuose rėmuose, kurie dėl avarinės būklės šiuo metu negali būti eksponuojami ir jiems taip pat reikalingas skubus restauravimas. Todėl dar vienas tęstinio projekto etapas būtų paveikslų originalių rėmų restauravimas.

LLBM 2013 m. sezono atidarymui yra suplanuota nauja paroda muziejaus miestelio bažnyčios erdvėje, kurioje atsispindėtų bažnyčios Kryžiaus kelio paveikslų (6 vnt.), restauruotų 2012 metų antrąjį pusmetį, restauravimo eiga ir „virtuvė“. Parodoje muziejaus lankytojams numatyta parodyti, kaip vyko profesionalus paveikslų restauravimas ir kokie yra restauruojamų kūrinių tvarkymo etapai, vaizdiškai ir tekstiškai įtaigiai atspindėti restauratoriaus darbų eigą nuo pirminės kūrinių būklės iki galutinio rezultato – naujai atgimusių Kryžiaus kelio stočių.

Ina Dringelytė,
muziejininkė, dailės istorikė
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune