Kauno I dekanato kunigų pasitarime apsvarstyti 2013 m. institucijų sielovados planai ir biudžetas (2012 12 17)
Paskelbta: 2012-12-19 14:42:41

Gruodžio 17 d. Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos namuose įvyko Kauno I dekanato parapijų klebonų ir bažnyčių rektorių pasitarimas. Jame buvo apsvarstytas 2013 metų biudžeto projektas bei institucijų sielovados planai.

Posėdžio pradžioje dekanas mons. Vytautas. Grigaravičius pakvietė į bendrą maldą, vėliau pirmiausia pristatė Kauno I dekanato 2013 m. biudžeto projektą.

Mons. V. Grigaravičius aptarė Caritas „Sriubos“ valgyklos finansinę padėtį. 2013 m. planuojamas biudžetas yra 105 400 Lt, iš jų Toronto parapijos parama 30 000 Lt, savivaldybės – 25 000 Lt, 2012 m. likutis – 8000 Lt., o parapijoms lieka 2 9400 Lt suma, kurią reikės pasiskirstyti. Mons. V. Grigaravičius apgailestavo, kad labai padidėjo išlaidų suma atlyginimams, mokėjimams SODRAI, o ne maisto produktams. Kun. V. Birjotas kalbėjo, kad parapijose finansinė būklė negerėja. Kun. J. Stankevičius apgailestavo, jog visos aukos kasmet mažėja, o mokesčiai didėja. Mons. V. Grigaravičius teigė, kad aktyviai ieškoma rėmėjų, todėl parapijoms mokestis gali ir mažėti. Caritas „Sriubos“ valgyklai biudžeto projektas vienbalsiai patvirtintas.

Toliau mons. V. Grigaravičius pristatė dekanato:
Caritas 2013 m. sielovados planą ir 8 300 Lt biudžeto projektą.
• Jaunimo centro 2013 m. sielovados planą bei 11 000 Lt biudžeto projektą.
• Šeimos centro 2013 m. sielovados planą ir 12 850 Lt biudžeto projektą.
• Katechetikos metodinio centro 2013 m. veiklos planą ir 8 500 Lt biudžeto projektą.
• Bendrą institucijoms skirtą biudžeto projektą – 40 650 Lt bei pasiūlė pritarti 2013 m. mokesčių paskirstymo tvarkai atskiroms bažnyčioms.

Mons. V. Grigaravičius asmeniškai aptarė su posėdyje dalyvavusiais klebonais ir rektoriais bei jų atstovais institucijoms išlaikyti skirtą mokestį.

Kauno I dekanato biudžeto projektas 2013 metams vienbalsiai partvirtintas. Posėdis baigtas bendra malda.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune