Maldos ir šlovinimo vakaras už Lietuvos jaunimo dienų rėmėjus (2013 01 31)
Paskelbta: 2013-02-01 09:59:54

Fotografijos Raimondos Janušauskaitės

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Sausio 31-osios vakarą Kaune, Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje, melstasi už šiemetines Lietuvos jaunimo dienas, ypač jų rėmėjus bei aukotojus.

„Šiandien prisimename tuos, kurie jau dalijasi savo gerove, palaikydami mūsų idėją. Žmogus, kuris noriai duoda ir dalijasi, niekada gėrio nepritrūksta. Jis yra tarsi niekada neišsenkantis šaltinis, tarsi būtų neišsemiamas aruodas. Ir kartais atrodo, kad kuo daugiau žmogus duoda, tuo jis daugiau turi. Čia mes kalbame ne tik apie dalijimąsi įvairiomis medžiaginėmis gėrybėmis, bet ir apie savęs atidavimą, pasišventimą“, – sakė įvadinį žodį taręs kun. Audrius Arštikaitis.

„Netrukus atsiras trumpieji numeriai, kuriais galėsime kiekvienas, jei bus noro, prisidėti. Tačiau rėmėjais galime būti nebūtinai vien tik materialine parama, paaukodami vieną kitą litą, bet ir būdami dvasiniais rėmėjais. Kiekvieno kasdienė malda už LJD, kad ir trumpa, bus didelė parama“ , – kalbėjo kun. A. Arštikaitis, pabrėždamas, jog mes visi galime tapti Lietuvos jaunimo dienų rėmėjais.

Dalyvavęs jaunimas šlovino drauge su „Naujosios Sandoros“ bendruomene, garbino Švenčiausiąjį Sakramentą, turėdami tylos laiko galimybę – valandėlę susitikti su Viešpačiu. Vakare talkino ir drauge meldėsi Kauno kunigų seminarijos klierikai. Kun. A. Arštikaitis, kun. Kęstutis Genys ir kun. Darius Vasiliauskas klausė išpažinčių norinčiųjų ją atlikti ir susitaikyti su Dievu.

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Fotografija Raimondos Janušauskaitės

Šie maldos ir šlovinimo vakarai, prasidėję rugsėjį, tęsis iki pat didžiausio katalikiško jaunimo renginio Lietuvoje – Lietuvos jaunimo dienų, kurios paskutinį birželio savaitgalį vyks Kaune.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune