Dekanatų Šeimos centrų vadovų susirinkimas (2013 03 16)
Paskelbta: 2013-03-18 08:46:42

Kovo 16 d., šeštadienį, arkivyskupijos Šeimos centre vyko dekanatų Šeimos centrų vadovų susirinkimas. Susirinkimas prasidėjo bendra malda, po kurios dalyviai trumpai papasakojo apie džiaugsmus ir rūpesčius, iškylančius darbe su šeimomis ir sužadėtiniais skirtinguose šeimos centruose.

Arkivyskupijos Šeimos centro direktorė Jūratė Lenkuvienė pristatė šiemet planuojamus renginius. Artimiausias iš jų – paskutinį balandžio sekmadienį minima Gyvybės diena. Šiais metais Kaune vyks ir kasmetinė Lietuvos šeimos centrų konferencija.

Susirinkimo metu buvo aptartas bendradarbiavimas su dekanais, vykdyti projektai, pristatytas  M. Gungoro DVD seminaras „Per juokus į geresnę santuoką“. Po to grupelėse susirinkusieji analizavo paskaitos ir grupinio darbo metodų skirtumus. Šis klausimas aktualus visuose Šeimos centruose, nes ne visada yra galimybė suformuoti sužadėtinių grupes. Dalis sužadėtinių (Kauno mieste) lanko paskaitas, o išimtinais atvejais juos tenka rengti individualiai.

Kauno I dekanato vadovė Raimonda Šemeklienė pasidalijo savo patirtimi skaitant paskaitas ir vedant sužadėtinių grupes, pristatė grupinio darbo esmę ir grupės dinamikos ypatumus.

Po to dalyviai apsilankė Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje. Brolis Rolandas Taučius OFM vedė trumpą ekskursiją, kurios metu supažindino su bažnyčios istorija, pranciškonų vienuolynu ir neseniai duris atvėrusiais svečių namais „Domus Pacis“. Vienuolyno koplytėlėje brolis Rolandas pakvietė pasigilinti į šv. Pranciškaus Kūrinijos giesmę, kurioje šventasis visus Dievo kūrinius vadina broliais ir seserimis. Brolio Rolando skaitoma giesmė ne tik lietuviškai, bet ir itališkai, taip pat nuoširdus žemaitiškas pasidalijimas patirtimi palietė susirinkusius. Nors išėjus laukan pūtė žvarbus vėjas, kartu su šv. Pranciškumi norėjosi tarti: „Tegarbina Tave, mano Viešpatie, brolis vėjas, giedra, debesys ir visoks oras: per juos Tu savo kūriniams teiki gyvybingumą.“

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune