Vaikinų savaitgalis „Kelionė į...“ Kauno kunigų seminarijoje (2013 03 15–17)
Paskelbta: 2013-03-18 10:17:16

Kovo 15–17 d. Kauno kunigų seminarija ir Kauno arkivyskupijos kurija kvietė jaunuolius keletą dienų praleisti kartu. Seminarijoje vyko vaikinams skirtas savaitgalis „Kelionė į...“. Jame dalyvavo 31 jaunuolis (ne vien tik iš Kauno arkivyskupijos, bet ir iš Žemaitijos), ieškantis savęs, mąstantis apie savo pašaukimą tiek į kunigystę, tiek į šeimą, trokštantis artimiau susipažinti su seminaristais, porą dienų pagyventi pagal seminarijos dienotvarkę.

Fotografija Kauno kunigų seminarijos Fotografija Kauno kunigų seminarijos

Kovo 15-osios, penktadienio, vakarą visi dalyviai susirinko šalia Švč. Trejybės bažnyčios esančioje koplyčioje, kur šio savaitgalio koordinatorius kun. Darius Vasiliauskas supažindino su dienotvarke. Vėliau į vaikinus kreipėsi Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, linkėdamas neprarasti tos drąsos, kurios vedami jie pravėrė šios vietos duris. Vėliau susirinkusiems buvo trumpai pristatyta seminarijos istorija, surengta ekskursija.

Fotografija Kauno kunigų seminarijos Fotografija Kauno kunigų seminarijos

Vakare iškilmingas šventas Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo seminarijos vadovybė. Homilijoje arkivyskupas labai išsamiai supažindino su dabartinio popiežiaus Pranciškaus biografija, pasakė nuostabų liudijimą apie savo paties kelionę į kunigystę ir vienuolystę. Pasibaigus šv. Mišioms visi skubėjo sušilti prie arbatos puodelio ir pasidalyti pirmųjų valandų, praleistų seminarijos aplinkoje, įspūdžiais.

Šeštadienis, kovo 16-oji, prasidėjo šv. Mišių šventimu seminarijos bažnyčioje. Jas aukojo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas dr. Kęstutis Kėvalas. Homilijoje vyskupas sakė, jog keliaujant pašaukimo keliu ten, kur Jėzus kviečia, visada reikia jaunatviško entuziazmo ir nepadalytos vilties.

Po pusryčių  pirmąją tos dienos konferenciją seminarijos koplyčioje vedė vysk. dr. K. Kėvalas. Jis kalbėjo apie tai, jog Viešpats žmogų užkalbina pačiais netikėčiausiais momentais. Vyskupas dalijosi ir savo asmenine patirtimi keliaujant su Viešpačiu. Po konferencijos vyko diskusija grupelėse.

Fotografija Kauno kunigų seminarijos Fotografija Kauno kunigų seminarijos

Priešpiet dar spėta sužaisti ir vieną žaidimą – savaitgalio dalyviai per tam tikrą laiką turėjo Kauno senamiestyje sutikti kiek įmanoma daugiau žmonių, sąžiningai, džiaugsmingai ir atsakingai einančių pašaukimo keliu – kunigų, vienuolių. Taip buvo aplankyti pranciškonų ir jėzuitų vienuolynai, arkikatedra, kitos bažnyčios.

Po pietų jaunuoliams konferenciją vedė mokytojas, šeimos tėvas Saulius Arbočius. Paskui bendrauta diskusijų grupelėse.

Fotografija Kauno kunigų seminarijos Fotografija Kauno kunigų seminarijos

Pavakare vaikinams apie tarnystę Dievui ir žmogui kalbėjo kun. Artūras Kazlauskas. Norintieji atlikti liturginę tarnystę šiemet Kaune vyksiančiose Lietuvos jaunimo dienose ar šiaip geriau išmokti patarnauti per Mišias savosiose parapijose dalyvavo iškilmingos asistos repeticijoje.

Diena baigta malda prie išstatyto Švenčiausiojo Sakramento. Šioms pamaldoms vadovavo Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas kun. Audrius Arštikaitis. Norintieji galėjo atlikti individualią išpažintį ar pasikalbėti su kunigu.

Fotografija Kauno kunigų seminarijos Fotografija Kauno kunigų seminarijos

Kovo 17 d. rytmetį Kauno kunigų seminarijos klierikai kartu su visais susirinkusiais į Švč. Trejybės bažnyčią tikinčiaisiais apmąstė Kryžiaus kelią. Iškilmingų sekmadienio šventų Mišių šventimui vadovavo seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas. Asistą kartu su seminaristais rengė ir seminarijoje savaitgalį praleidęs jaunimas.

Po šv. Mišių bendrauta prie pietų stalo. Tiek seminaristai, tiek savaitgalyje dalyvavę vaikinai sakė, jog šis kartu praleistas laikas tiesiog pranoko lūkesčius. Ne vienas dalyvis išreiškė viltį, jog toks renginys Kauno kunigų seminarijoje taps tradicija.

Su savaitgalio dalyviais išsiskyrėme labai paprastai – tiesiog malda lydėdami vieni kitų žingsnius.

Nerijus Pipiras,
Kauno kunigų seminarija
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune