Kauno akademinės sielovados bendradarbių pažintis su jaunimo sielovada Barselonoje (I) (2011 01 30–02 04)
Paskelbta: 2011-02-14 20:50:21

Sausio 30 – vasario 4 d. Kauno akademinės sielovados darbuotojai – KTU kapelionas kun. Petras Pichas ir sielovados referentė Valda Velžienė, LSMU kapelionas kun. Artūras Kazlauskas ir sielovados koordinatorė Svetlana Adler-Mikulėnienė, LŽŪU kapelionas kun. Rimantas Baltrušaitis ir VDU sielovados koordinatorius Dainius Ušackas, VDU KTF sielovados koordinatorė Giedrė Barčkutė bei Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė su Kauno arkivyskupijos augziliaru vyskupu Jonu Ivanausku lankėsi Barselonoje. Šia kelione siekta susipažinti su akademinės ir jaunimo sielovados principais, dalytis patirtimi bei ieškoti bendradarbiavimo galimybių. Buvo aplankytas Barselonos valstybinis Popmeu Fabra universitetas(UPF), Tarptautinis Katalonijos universitetas, Navaros universiteto Aukštoji verslo mokykla (IESE), Šv. Teresės iš Lisieux parapija ir Barselonos arkivyskupijos Jaunimo centras, katalikiškos mergaičių ir berniukų mokyklos bei penkiolikos katalikiškų mokyklų asociacija.

Valstybiniame universitete dirbantis kapelionas kun. J. Costa Bova pasakojo, jog jis yra ir universiteto dėstytojas – dėsto etiką ir bioetiką, taip pat dėsto ir katalikiškame universitete – moralinę teologiją. Valstybiniame universitete nėra akademinei sielovadai skirtos atskiros patalpos. Koplyčia uždaryta dėl tolerancijos, nes universitete yra žmonių, kurie reikšdavo nepasitenkinimą ateidami į koplyčią valgyti ar triukšmaudami per šv. Mišias. Tačiau kapelionas kartą per savaitę šv. Mišias aukoja šalimais esančioje bažnyčioje, o po jų rengia temines diskusijas, į kurias susirenka pusšimtis studentų. Kapelionas lanko studentų grupeles ir namuose, kartą per mėnesį susitinka su Medicinos fakulteto studentais, atskirai kartą per du mėnesius susitinka su ginekologais. Didesnio mąsto renginius kapelionui padeda organizuoti studentiškos organizacijos, pavyzdžiui, katalikiška asociacija „Totus tuus“ („Visas Tavo“).

Barselonos Pompeu Fabra dar vadinamas Katalonijos universitetas įkurtas 1990 m. ir laikomas geriausiu Ispanijos universitetu. Universitetas buvo kuriamas siekiant sulaikyti gabius studentus nuo migracijos iš Barselonos, ir tai pavyko. Universitetas pavadintas Katalonijos kalbininko Pompeu Fabra vardu (jis sunormino katalonų kalbą panašiai kaip Lietuvoje Jonas Jablonskis). Universitete yra 7 fakultetai, 4 institutai, 9 mokymo padaliniai, tęstinių studijų institutas. Studijos yra mokamos, bet jeigu universitete studijuoja du ar daugiau vienos šeimos vaikų – kiekvienam už jas tenka mokėti pusę studijų kainos. Didelį įspūdį paliko biblioteka, įsikūrusi buvusiame vandens valymo įrenginių pastate.

Kiti du aplankyti universitetai katalikiški, juose dirba keli kapelionai, yra patalpos ir koplyčios. Tarptautinio Katalonijos universiteto studentai nuo pirmo kurso turi praktiką ir gali pasirinkti vasarą ją atlikti misijose, pavyzdžiui, Afrikoje. Studentai, padedami Kultūros centro darbuotojų, kuria spektaklius aktualiomis socialinėmis temomis ir jų pristatymą rengia kartų su kitų Barselonos universitetų studentais.

Navaros universiteto aukštoji verslo mokykla tekia magistro laipsnį ir į ją atvyksta studijuoti jau dirbantys ir patirtį turintys žmones. Ketvirtadalį studentų sudaro užsieniečiai iš įvairių pasaulio šalių (Vokietijos, Islandijos, JAV, Indijos, Brazilijos, Kinijos, Izraelio, Lenkijos, buvo ir iš Lietuvos). Taip pat čia rengiami įvairūs tobulinimosi seminarai, kursai. Sielovadoje dirba trys kapelionai, yra dvi koplyčios. Mokslo metų atidarymo ar religinių švenčių proga šv. Mišios aukojamos pagrindinėje salėje. Auditorijose yra ne kryžiai, bet nedideli šventųjų atvaizdai, turintys meninę vertę. 14 metų dirbantis kapelionu kun. dr. Ricardo Peris papasakojo apie savo darbą. Kapelionai dirba visą dieną, kad studentai turėtų galimybę asmeniškai pasikalbėti ar atlikti išpažintį. Pokalbių ateina ne tik katalikai, bet ir kitų konfesijų universiteto bendruomenės nariai. Šv. Mišios koplyčioje aukojamos kasdien, universiteto bendruomenės nariams sudarytos sąlygos pasiruošti sakramentams (Krikšto, Sutvirtinimo, Santuokos), o gautas pažymėjimas apie pasirengimą santuokai galioja visose Barselonos bažnyčiose.

(Bus daugiau)

Svetlana Adler-Mikulėnienė,
LSMU akademinės sielovados koordinatorė
Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune