Respublikinė moksleivių konferencija „Tu parodysi man taką, kuris į gyvenimą veda“ (plg. Ps 16, 11) Kėdainių „Aušros“ mokykloje (2014 04 11)
Paskelbta: 2013-04-24 18:38:27

Balandžio 11 d. Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinėje mokykloje įvyko respublikinė bendrojo lavinimo mokyklų (4–12 klasių) moksleivių konferencija „ Tu parodysi man taką, kuris į gyvenimą veda“ (plg. Ps 16, 11), skirta Tikėjimo metams paminėti.

Konferencijos tikslas – per tikėjimo liudytojus pažinti ir atskleisti katalikų tikėjimo turinį, jį siejant su gyvenimu. Mokiniai savarankiškai susipažino su šventųjų, palaimintųjų ar šiandien gyvenančių tikėjimo liudytojų gyvenimu ir veikla, jų įtaka žmonijos istorijai, ruošė pranešimus/kūrybinius darbus, kuriuos pristatė renginio dalyviams.

Konferencijoje dalyvavo Kėdainių savivaldybės moksleiviai iš Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto bei Surviliškio pagrindinių mokyklų, Kėdainių „Atžalyno“, Šėtos, Josvainių, Akademijos ir Krakių gimnazijų mokiniai, taip pat svečiai iš Jonavos J. Ralio gimnazijos ir Jonavos Neries pagrindinės mokyklos bei Panevėžio rajono Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos. Mokiniai (komandos) paruošė ir pristatė 28 pranešimus/kūrybinius darbus. Moksleivius lydėjo ir konsultavo jų tikybos, lietuvių kalbos ar dailės mokytojai, pranešimus ir kūrybinius darbus vertino reiklios ir geranoriškos komisijos, kurios, įdėmiai išklausiusios dalyvius, laureatų diplomus skyrė 11-ai pranešėjų (komandų). 4–5 klasių vertinimo komisijai vadovavo Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Audronė Stadalnikienė, 6–8 klasių – Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė Dovilė Kačiulytė, 9–12 klasių – Tiberiados bendruomenės brolis kun. Egidijus Charue.

Dėkojame renginio partneriams ir rėmėjams: Dotnuvos parapijai ir jos klebonui kun. G. Geresioniui, Tiberiados bendruomenės broliui kun. Egidijui Charue, Truskavos parapijos klebonui kun. M. Kučinskui, Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikarui kun. A. Martusevičiui, Kėdainių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybai ir Kėdainių savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistei A. Stadalnikienei, Kėdainių mokytojų švietimo centrui ir jo direktoriui H. Vaicekauskui, Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos administracijai, mokytojams renginio konsultantams ir savanoriams, Šėtos gimnazijos administracijai, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro komandai ir vadovei D. Kačiulytei, KJC „Tiltai“ ir visiems prisidėjusiems auka, darbu, malda.

Zita Kairaitytė,
Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune