Tikėjimo metams skirtas tikybos mokytojų metodinis renginys „Tavo veido, Viešpatie, ieškau!“ (Ps 27, 8) Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje (2013 04 09)
Paskelbta: 2013-05-24 13:48:52

Susirinkusius pasveikino parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis. Kunigas pristatė veiklą, kuri vyksta bendradarbiaujant su parapijos mokyklomis. Klebonas dažnas svečias visose parapijos mokyklose. Mokiniai savo ruožtu nuolatiniai svečiai bažnyčioje. Rekolekcijos, kurias veda parapijos klebonas, taip ir pavadintos: „Tikėjimo kelionė su gimnazistais“. Paminėjo, kad laukia atsakingi namų darbai – tai pasiruošimas LJD 2013.

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos tikybos mokytoja Audronė Zamalienė pristatė integruotą tikybos-geografijos pamoką „Bažnyčios“. Kaip buvo vedama ši pamoka, buvo pademonstruota vaizdo medžiagoje. Taip pat mokytoja dalijosi, kaip netradicinėje aplinkoje buvo vedama integruota tikybos ir etikos pamoka, „Atminties šiluma“, skirta Vėlinių šventei paminėti.

Tikybos mokytoja metodininkė Alė Spiridonovienė priminė susirinkusiems mokytojams Jono Pauliaus II mintį, kad pirmiausia turime būti liudytojais, o ne mokytojais. Mokytoja pasidalijo savo ilgamete darbo patirtimi S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijoje. Buvo pristatyti gimnazijoje vykstantys tradiciniai renginiai, integruotos tikybos ir etikos, lietuvių kalbos ir tikybos pamokos „Tikėjimo prasmė“, „Kodėl aš gyvenu?“, renginiai, vykstantys parapijoje minint Motinos dieną, paskutinio skambučio proga šv. Mišios, atviros pamokos, vedamos bažnyčioje.

Kauno Jono Laužiko specialioji mokyklos vyr. mokytoja Viktorija Valatkienė dalijosi, kaip kasmet organizuoja Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos ir Kauno ,,Varpo“ gimnazijos integruotą tęstinį kūrybinį projektą ,,Iš širdies į širdį“, kaip mokykloje puoselėjamos Advento ir Kūčių vakaro tradicijos mokykloje ir už jos ribų, kaip mokiniai ir mokytojai supažindinami su Kalėdų ir Kūčių papročiais, kaip paruošti Kūčių vakaro valgius. Mokytoja pasidalijo metodinėmis nuotrupomis, kurios pagyvina pamoką, sutelkia vaikų dėmesį.

Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos mokytoja metodininkė Violeta Mundinienė papasakojo apie integruotą tikybos ir lietuvių kalbos pamoką ,,Kalėdų tradicijos ir papročiai“, kurioje mokiniai buvo supažindinti su Kalėdų ir advento papročiais ir tradicijomis. Taip pat mokytoja pasakojo apie vakarones ir popietes su progimnazijos mokytojais, kurių metu mokytojams tenka atlikti vaidmenis pagal „Sūnaus palaidūno istoriją“, „Jausmų sala“, „Mano Gavėnios kelias“. Tai suartina mokytojus, o per juos lengviau rasti kontaktą ir su pačiais mokiniais.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune