Lietuvos jaunimo dienos jau Kaune!
Paskelbta: 2013-06-28 22:37:48

Fotografijos Laimos Penekaitės

Kaune prasidėjo didžiausia jaunimo šventė – Lietuvos jaunimo dienos, kurių metu (birželio 28–30 dienomis) susitiks krikščioniškas, tikintis ir ieškantis jaunimas. Miestas visą savaitę aktyviai ruošėsi šiam įvykiui – vyko įvairūs renginiai: koncertai, spektakliai, šokiai, filmai, parodos, konferencijos, katechezės, liudijimai ir kiti susitikimai, kviečiantys žmones švęsti gyvenimą, dalytis savo patirtimi, jog būti Jėzaus draugu yra gera.

Kaunas prieš Lietuvos jaunimo dienas

Vieni populiariausių ir didžiausio susidomėjimo sulaukę susitikimai – kavinėse kiekvieną dieną organizuotos diskusijos su kunigais. Taip miesto gyventojai ir svečiai galėjo kalbėti jiems rūpimais klausimais neformalioje erdvėje.

Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas pastebėjo, jog šį naują iššūkį atvirai priėmė ir kunigai, ir pati bendruomenė. „Džiugu matyti, kaip išėję į miestą ir išgirdę kvietimą užeiti į bažnyčią žmonės jį priimdavo, o užsukę į ją, matydavome, nuoširdžiai melsdavosi. Pasiteisino ir mūsų pirmą kartą įgyvendintas projektas „Kunigai kavinėse“ – kavinės buvo sausakimšos ir diskusijos jose virė, nuotaika mieste tikrai buvo gera!“ – pasakojo vyskupas.

Diskusijos su dvasininkais – naujas būdas pažinti Bažnyčią

„Kunigai kavinėse“ – tai galimybė Bažnyčiai išeiti į miestą ir jo bendruomenę. Žmonės galėjo pamatyti kitokią Bažnyčią, o dvasininkai – susitikti su tais asmenimis, kurie nedrįsta peržengti jos slenksčio ir daug saugiau jaučiasi kavinėse ar miesto aplinkoje.

„Kartais visuomenė mato iškreiptą Bažnyčios vaizdą ir ja nebetiki, – pastebėjo vysk. K. Kėvalas, – todėl kunigų tiesioginis bendravimas su žmonėmis galėjo tą vaizdą pakeisti ir netgi atstatyti, nes kalbėdamiesi ir dalydamiesi patirtimi žmonės turėjo daug geresnę progą priartėti prie tiesos, atrasti vieni kitų dovanas.“

Vyskupas atkreipė dėmesį, kad netradicinis susitikimas su visuomene dvasininkams taip pat tapo nauja patirtimi. Kunigai išėjo iš savo įprastos Dievo žodžio skleidimo erdvės į platesnę aplinką ir joje taip pat skelbė Dievo žinią.

Organizatoriai pastebėjo, kad žmonės diskusijas su dvasininkais priėmė draugiškai. Kai kuriems jų tai kėlė nuostabą – kaip gali būti, kad kunigai šneka ne ten, kur jiems „priklauso“? Kita vertus, toks smalsumas ir susidomėjimas buvo naudingas – tai padėjo atrasti kitokią Bažnyčią ar ją naujai pažinti.

Diskutuoti žada ir kitų miestų kunigai

Diskusijose dalyvavo ir kitų miestų dvasininkai. Iš Truskavos miestelio atvykęs kun. Mindaugas Kučinskas džiaugėsi galimybe su žmonėmis nagrinėti visuomenės aktualijas Bažnyčios kontekste.

„Tokie kunigų susitikimai su žmonėmis ir diskusijos pas mus dar nevyksta – apie tikėjimą taip kalbėjau ir bendravau atviroje aplinkoje pirmą kartą, – prisipažino kunigas. – Man tai patiko, todėl šią idėją bandysiu parsivežti ir įgyvendinti savo parapijoje, nes pamačiau, kaip žmonėms patiko ir kaip aktyviai jie diskutavo – ne tik klausėsi.“

„Manau, aptarnaudamas kelias parapijas ir atvažiuodamas susitikti su žmonėmis ne tik bažnyčioje, galėsiu lengviau juos pakviesti susitikti, ypač vengiančius dalyvauti pamaldose ar kitose tikėjimo šventėse“, – aiškino kun. M. Kučinskas.

Jaunimo tikėjimo šventė – šį savaitgalį

Į tikėjimo šventę Kaune Lietuvos jaunimas susirinko šį savaitgalį – birželio 28–30 dienomis. Šeštosios Lietuvos jaunimo dienos (LJD) organizuojamos su šūkiu „Jus aš draugais vadinu”.

Jėzus šiuos žodžius ištarė savo mokiniams Paskutinės vakarienės metu, kai ruošėsi atiduoti savo gyvybę už kiekvieną žmogų. Šiemet LJD dalyviai kartu bandys suprasti – kas yra tikra draugystė? Ką reiškia būti Jėzaus draugu? Iš visos Lietuvos susirinkęs jaunimas dalysis savo patirtimi ir ieškos atsakymų į šiuos klausimus. Kaunas laukia beveik 8 000 LJD dalyvių.

Visos šventės metu bus daug siurprizų, netikėtų susitikimų, pokalbių ir kitokių linksmybių, kurias pamatys tik atvykusieji į LJD.

Šeštadienio vakare Lietuvos jaunimo dienose pasirodys iš Olandijos atvykusi muzikos grupė „Trinity“, kurią sudaro keturi jauni ir talentingi muzikantai, grojantys labai įvairiais instrumentais ir jau sulaukę milžiniško populiarumo!

LJD laukia jau į Kauną atvykę lietuviai iš JAV, jaunimas iš Argentinos, Latvijos, net iš tolimojo Sibiro. Miestą pasiekė ir piligrimai iš Klaipėdos, keturias dienas keliavę dviračiais ir kartu su savimi atsivežę Vatikano vėliavą kaip ženklą, kad jaunimo dienose bus prisimenamas prieš 20 metų Lietuvoje apsilankęs popiežius Jonas Paulius II.

Daugiau informacijos:

Viktorija Urbonaitė, LJD viešieji ryšiai
Tel. 8 658 245 58
El. p. media@jaunimodienos.lt

Lina Vaitiekūnaitė, LJD viešieji ryšiai
Tel. 8 672 432 75
El. p. media@jaunimodienos.lt
 

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune