Žolinės atlaidai Pažaislyje (2013 08 15)
Paskelbta: 2013-08-16 09:52:47

Rugpjūčio 15 dieną, ketvirtadienį, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų atlaidus daug kauniečių bei miesto svečių, Lietuvos Šv. Kazimiero kongregacijos seserų pakviesti, kaip ir kasmet šventė Pažaislyje. Prieš 15 val. šv. Mišias atlaidų dalyviai turėjo galimybę susitaikyti su Dievu dalyvaudami Sutaikinimo pamaldose ir atlikdami išpažintį; jiems patarnavo čia pat, vienuolyno kiemelyje, išpažinčių klausę Kauno I dekanato parapijų kunigai.

Iškilmingai Eucharistijai priešais Pažaislio Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčią, prie Gražiosios Meilės Motinos atvaizdu papuošto altoriaus, vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Giedojo Kauno valstybinis choras, vadovaujamas prof. Petro Bingelio.

„Brangūs broliai ir seserys, susirinkome į šią nepaprastą iškilmę – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventę, kuri Lietuvoje su didžiausiu atgarsiu švenčiama, dėkodami Dievu, kad esam įkvėpti vilties, jog ir mes būsim vieną dieną paimti į dangų, jei su Viešpačiu keliausime šio žemės takais“, – sakė vysk. K. Kėvalas, sveikindamas Žolinės atlaidų dalyvius ir kviesdamas juos melstis, kad Dievas uždegtų širdis dangaus nuotaika, kad visas gyvenimas būtų žengimas į dangų.

Savo homilijoje vysk. K. Kėvalas, be kita ko, atkreipė dėmesį, jog Žolinės šventė, Marijos išaukštinimas danguje yra kilę iš Kristaus gyvenimo įvykių ir jo paties Asmens. Kristus yra tikrai prisikėlęs ir jo prisikėlime kiekvieno žmogaus gyvenimas turi prasmę. Dievas pats tapo žmogumi, kad žmogus taptų dieviškas. Marija, malonėmis apdovanotoji, yra besidalijanti savo prigimtimi su Prisikėlusiuoju. Per tikėjimą ir mes esame to džiaugsmo dalininkais.

Marijos Ėmimas į dangų kalba apie dangaus tikrovę, apie jo ilgesį. Tai, pasak vysk. Kęstučio, viltis žmogui, kuri duoda jo gyvenimui kibirkštį, uždega jį. Ši šventė, ypač žvelgiant į Marijos susitikimą su Elžbieta, kalba ir apie tikėjimo bei susitikimo su kitu džiaugsmą, sykiu apie dalijimąsi šiuo džiaugsmu. Be šio susitikimo, be dalijimosi neįmanoma gauti didžiausios dovanos – amžinybės.

Po šv. Mišių daugelis jų dalyvių liko pasiklausyti XVIII Pažaislio muzikos festivalio koncerto – Kauno valstybinio choro atliekamų kūrinių.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

DIEVAS nori, kad būtume laimingi, kad gyvenimas būtų ramybės ir džiaugsmo patirtis. Tačiau išbandymų niekada nepritrūksime. Kaip juos sutiksime, priklauso nuo mūsų nusiteikimo, nuo santykio, kurį Dievas dovanoja per savo Dvasios veikimą mūsų širdyse. Būkime Viešpaties mokiniai, kurie džiugiai atsilieptų: „Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso“ (plg. 1 Sam 3).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune