Arkivyskupijos karitiečių dvasinės atgaivos diena Raseiniuose (2013 08 20)
Paskelbta: 2013-08-22 15:40:08

Rugpjūčio 20 dieną Kauno arkivyskupijos visų dekanatų karitiečiai gausiomis grupėmis rinkosi į Raseinius – į dvasinės atgaivos šventę. Karitiečiai, pasipuošę savo skiriamosiomis liemenėmis, pripildė Raseinių bažnyčią. Šv. Mišias koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, arkivyskupijos Caritas direktorius kun. Virginijus Birjotas, Jonavos dekanas Audrius Mikitiukas, Kėdainių Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. Artūras Stanevičius ir Raseinių dekanas kun. Vytautas Paukštys su šio dekanato kunigais.

Vyskupas K. Kėvalas savo tartame žodyje perdavė arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus sveikinimus, dėkojo už karitiečių atsidavimą tarnystei, Evangelijos skelbimą darbais. Šiandien, kai dauguma žmonių nepakelia gyvenimo, šie žmonės yra turtingi dvasia ir laimingi, nes moka dalytis savo gailestinga širdimi.

Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius padėkojo šio dekanato šeimininkams už šiltą priėmimą ir keliems karitiečiams įteikė padėkos raštus.

Po šv. Mišių kun. Ramūnas Norkus, Šiluvos dvasinio centro vadovas, konferencijoje atskleidė Caritas grožį ir prasmę. Kunigas pažymėjo, kad parapija be Caritas būtų tik veidmainiška bendruomenė, patarnaudami artimui veikiame Jėzaus ir Bažnyčios vardu. Pranešėjas skatino darbuose išgyventi aukos dvasią, kuri pripildo ir duodančiojo vidų, visada žvelgti į Marijos pavyzdį.

Sustiprinti dvasia šventę tęsėme parapijos namuose. Mus pasveikino Raseinių „Bočių“ kaimo kapela, dovanodama gražiausius muzikos akordus, skambias dainas. Kartu padainavome, pasisukome šokio ratelyje. Išvykome su džiaugsmu ir nauja viltimi į kasdienos darbus ir reikalus.

Ses. Viktorija Maknauskaitė SJ,
Kauno arkivyskupijos Caritas reikalų vedėja
Ganytojo žodis

Žmogus, kuris savo gyvenimo kelionėje sutinka KRISTŲ, įgauna jėgos ne iš šio pasaulio ir suspindi dieviškumu.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune