Naujųjų tikybos mokymo metų atidarymo šventė Kaune (2013 08 29)
Paskelbta: 2013-08-29 18:33:03

Fotografijos Ingos Rakauskienės

Fotografija Ingos Rakauskienės

Rugpjūčio 29 d. pradedant naujuosius mokslo metus arkivyskupijos Katechetikos centro pakviesti į šventę drauge susirinko tikybos mokytojai ir katechetai. Kaip ir kasmet, rytmetį šventė prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis arkikatedroje bazilikoje. Vėliau arkivyskupijos salėje surengta konferencija, joje klausytasi padrąsinančio ganytojo žodžio, aptartos tikybos mokymo aktualijos.

Malda Arkikatedroje bazilikoje

Sveikindamas koncelebruojančius kunigus, visus tikybos mokytojus ir katechetus, Katechetikos centro darbuotojus Eucharistijos liturgijai vadovavęs arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas priminė tądien minimą Šv. Jono Krikštytojo nukankinimą, kvietė drąsiojo tiesos kankinio pavyzdžiu melsti Viešpatį drąsos būti Jo apaštalais jauniems žmonėms.

Antrąsyk į šv. Joną Krikštytoją vysk. K. Kėvalas atkreipė dėmesį savo homilijoje, palygindamas su kitu dienos Evangelijos veikėju Erodu. Šis, pasak ganytojo, bijo Jono, sykiu jį gerbia; nekenčia, bet ir nori klausyti; žino, kas yra gera, bet kartu ignoruoja. Tai šiuolaikinio žmogaus įvaizdis – žmogus turi prigimtinį Dievo ilgesį, tačiau blaškosi, nėra drąsus gyventi su Dievu, rūpinasi ne Juo, bet žmonių nuomone. Jonas, persiėmęs Dievu, Jo tiesa, tapęs tiesos kankiniu, įkvepia tiesos liudijimui visų kartų krikščionis – ir šiandien tai impulsas drąsiai tikėti ir išpažinti savo tikėjimą.

Nebijoti kryžiaus, kuris ištinka kiekvieną Kristaus apaštalą – tai buvo antrasis tikybos mokytojų ir katechetų paraginimas homilijoje, išreiškiant supratimą, kaip nelengva šiandien rasti kelią į neretai sužeistų (dėl skyrybų, emigracijos etc.) jaunuolių širdį. Jaunuoliai ilgisi meilės, jie nori glaustis prie suaugusiojo, mokytojo, nors jų dėmesį bando gauti neretai provokuojamu elgesiu.

„Drąsiname jus, stipriname, jūs esate priešakinėse linijose“, – sakė vysk. Kęstutis, linkėdamas tvirto veido, bet mylinčios širdies bei sykiu perduodamas mokytojams ir katechetams taip pat ir Kauno arkivyskupo metropolito pasveikinimą.

Konferencija arkivyskupijos salėje

Po šv. Mišių arkivyskupijos salėje šventės dalyvius sveikino Katechetikos centro vadovas Artūras Lukaševičius, pristatydamas mokytojams naująją tikybos mokymo kuratorę, Kauno m. sav. Švietimo sk. vyriausiąją specialistę Euriką Stankevičienę.

Fotografija Ingos Rakauskienės

Apie šiandienos nuolat besikeičiančią kultūrinę situaciją ir jos keliamus iššūkius jaunimo ugdytojams žodį tarė vysk. K. Kėvalas. Šiandien, kaip sakė ganytojas, turime situaciją, kai tūkstantmetės, žmonijos patikrintos moralės normos kvestionuojamos ir netgi paneigiamos, skirtingai nei visų pripažinti ir nebediskutuojami mokslo dėsniai. Nauji iššūkiai – tai naujieji XXI a. eksperimentai su žmogumi. Tai plintanti „genderizmo“ ideologija, su kuria teks žūtbūtinai susikauti, nes ji klibina pačią žmogaus prigimties esmę jo biologinės lyties, lytiškumo srityse. Šie eksperimentai, propaguojantys žmogaus lyties „takumą“ ir pasirinkimo galimybę, – tai Dievo atmetimas, siekis patobulinti Dievo kūrybos „netobulumą“, „netobulą“ Dievo kūrinį – žmogų.

Savo žodyje ganytojas pabrėžė, jog būdami krikščionys turime mums šventas gyvybės, šeimos, santuokos sampratas sugebėti apginti ir perduoti kaip tiesą. Savo vertybes katalikai taip pat turėtų ginti, išlaikydami meilės egzaminą, nepykdami, patys netapdami atmetimo priežastimi. Šiandien mokytojams svarbu ypač šiose ugdymo srityse eiti prie mokinių su moksline argumentacija ir, žinoma, su meile – meilė, pasak ganytojo, išbandyta ir niekada nepralaimi.

„Nebijok, mažoji kaimene“, – priminė vysk. Kęstutis evangelinį padrąsinimą, atkreipdamas dėmesį, jog ta „mažoji kaimenė“, be kita ko, juk iš tiesų suformavo ištisą civilizaciją, 2 tūkstantmečių mąstymo apie žmogų istoriją.

Fotografija Ingos Rakauskienės

Pabaigoje A. Lukaševičius pristatė mokymo aktualijas, naująją pagalbinę literatūrą. Kaip puikią lytiškumo ugdymo priemonę rekomendavo brolių joanitų išleistą žurnalą „Meilės santykiai. Ar sėkmė įmanoma?“ (2013, aut. tėvas Jean-BenoÎt Casterman CSJ). Mokytojai pakviesti paraginti 9–12 kl. mokinius kūrybiniais darbais dalyvauti konkurse „Meilės formulė“. Be kitų aktualijų, pabrėžta parapinės katechezės naujovė – Kauno arkivyskupo dekretu arkivyskupijoje rengtis Sutvirtinimo sakramentui bus priimami jaunuoliai nuo 15 metų amžiaus.

Fotografija Ingos Rakauskienės

Tikybos mokytojus ir katechetus renginyje kanklių muzika pasveikino Monika Jurgilaitė, savo eilėraščiais – kolegė mokytoja Kristina Višinskienė. Šventė baigta bičiulišku pabendravimu agapėje.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

DIEVAS nori, kad būtume laimingi, kad gyvenimas būtų ramybės ir džiaugsmo patirtis. Tačiau išbandymų niekada nepritrūksime. Kaip juos sutiksime, priklauso nuo mūsų nusiteikimo, nuo santykio, kurį Dievas dovanoja per savo Dvasios veikimą mūsų širdyse. Būkime Viešpaties mokiniai, kurie džiugiai atsilieptų: „Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso“ (plg. 1 Sam 3).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune