Arkivyskupijos ministrantų stovyklos (2013 08 19–28)
Paskelbta: 2013-08-30 13:19:49

Fotografijos Silvijos Knezekytės

Fotografija Silvijos Knezekytės

Rugpjūčio 19–28 d. šeštą kartą surengtos dvi vasaros stovyklos jauniesiems arkivyskupijos parapijų ministrantams. Dvi pamainas po 30 ministrantų (6–12 metų ir 13–18 metų amžiaus) atostogavo Kaulakiuose gilindamiesi į temą – draugystę su Dievu, dalyvaudami dvasinėje, sportinėje ir kitoje veikloje, susidraugaudami tarpusavyje ir augdami dvasiškai. Stovyklai vadovavo kurijos sielovados koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, šv. Mišias kasdien aukojo, dvasinius užsiėmimus vedė kun. Erastas Murauskas, dirbo savanoriai iš arkivyskupijos Šeimos centro, „Naujosios Sandoros“ bendruomenės, keli šiemetiniai Parengiamojo kurso seminaristai, beje, buvę ministrantų stovyklų dalyviai ir kt.

Pasak stovyklos vadovės, kai kurie vaikai ir jaunuoliai į stovyklą atvyksta kasmet – smagu matyti, kaip jie auga ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai tvirtėja, o kai kurie nusprendžia netgi rinktis kunigystę. Šiemetinėje stovykloje dalyvavo Josvainių, Jonavos, Kėdainių Šv. Juozapo, Jurbarko, Ariogalos, Šiluvos, Žaiginio parapijų ministrantų, taip pat keli Vaikų globos namų auklėtiniai.

Šiemetinė stovykla prasidėjo grūdo sėja pagal Morkaus evangelijos (4, 3–8) palyginimą, kviečiant auginti savyje tikėjimą, rūpintis jį brandinti, kad jis neštų vaisius. Kasdienius užsiėmimus stovykloje lydėjo bendra dienos tema: kas yra tikėjimas; kas yra Draugo draugai; Draugas, kuris yra mums paruošęs dovanų; Draugas, kuris tarnauja. Stovyklos programoje daug dėmesio skirta Dievo žodžiui, maldai, kūrybinėms užduotims. Vyresnieji vieną vakarą dalyvavo Sutaikinimo pamaldose (išpažinčių klausė kun. Ramūnas Norkus ir kun. Darius Vasiliauskas), iki vidurnakčio adoravo Švč. Sakramentą. Šventajam Raštui pažinti buvo kviečiama rengti vaidinimus pagal jo ištraukas, vaikai savo rankomis darė Švč. Trejybės ikonas. Bendrystę stiprino komandiniai žaidimai, vakaras prie laužo.

Tą vakarą kartu prie laužo vakarojo ir stovyklautojus aplankęs bei šv. Mišias aukojęs vyskupas Kęstutis Kėvalas. Stovykloje viešėjo ir savo kaip patarnautojo prisiminimais, dvasinio augimo ir pašaukimo keliu pasidalijo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Vaikai ir jaunuoliai gyvai domėjosi, drąsiai uždavė ganytojams jiems rūpimų klausimų.

Išskirtinė diena vyresniesiems stovyklautojams buvo piligrimystė į Šiluvą patarnaujant piligriminėje eisenoje nuo Dubysos Padėkos už laisvę sekmadienį, rugpjūčio 25-ąją. Šiluvos dvasiniame centre ministrantams buvo surengti trumpi užsiėmimai. Viename jų su jaunimu bendravo ir dalijosi apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi. Stovyklautojai atgal į Kaulakius 12 km taip pat ištvermingai parkeliavo pėsčiomis, savo vadovo kun. E. Murausko skatinami mąstyti apie didžių šventųjų pavyzdžius.

 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Žmogus, kuris savo gyvenimo kelionėje sutinka KRISTŲ, įgauna jėgos ne iš šio pasaulio ir suspindi dieviškumu.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune