Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptartos sužadėtinių rengimo Santuokai aktualijos (2013 09 05)
Paskelbta: 2013-09-06 12:24:10

Rugsėjo 5 d. arkivyskupijos Šeimos centro salėje vyko konferencija tema „Šeimos sielovados aktualijos, sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui“.

Konferencijoje dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas, dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, miesto parapijų klebonai, bažnyčių rektoriai, kunigai, diakonai ir arkivyskupijos Šeimos centro vadovai.

Konferencija prasidėjo Valandų liturgijos malda. Vėliau arkivyskupijos Šeimos centro direktorė Jūratė Lenkuvienė padėkojo kunigams už tarnystę ir bendradarbiavimą bei pristatė centre vykdomos veiklos strategines kryptis. „Sėdime „vienoje valtyje“. Sužadėtinių rengimo programos tikslas yra laimėti žmones Bažnyčiai. Dažnai tenka mūsų programų dėka apgydyti sužeistas šeimas, sužadėtinius, išsituokusius. 2012 m. 1314 sužadėtinių poros dalyvavo jiems skirtoje programoje – kursuose. Šiuo metu jie turi vieną iš pasirinkimo galimybių Šeimos centre: dalyvauti 4 paskaitų cikle (papildomai lankant 8 sužadėtiniams skirtas Katechezės mokyklos paskaitas) bei dalyvauti atnaujintoje sužadėtinių rengimo Santuokai programoje (8 susitikimai mažose grupelėse)“, – kalbėjo J. Lenkuvienė.

Arkivyskupijos Šeimos centro psichologė Zita Vasiliauskaitė aptarė sužadėtinių dalyvavimo motyvus tiek vienoje, tiek kitoje programoje. „Devyniasdešimt procentų jaunavedžių iš anksto renkasi paskaitas atviroje grupėje, o likusi dalis mažose grupėse. Atsiliepimai po kursų būna įvairūs, bet priešiškumas sumažėjęs prisimenant Šeimos centro veiklos pradžią. Tai yra visos komandos įdirbis. Mes nesiekiame nustebinti. Svarbiausia yra gyvas kursus vedančiųjų liudijimas apie tikėjimą, Bažnyčią, krikščioniškąsias vertybes“, – sakė Z. Vasiliauskaitė.

Šeimos centro direktorės pavaduotoja Giedrė Aukščiūnienė išsamiau pristatė atnaujintą Sužadėtinių rengimo Santuokai programą sakydama: „Kaune ji pradėta 2010 m. Ją sudaro 8 ištisiniai susitikimai po 2 val. Dalyvauja 8–9 poros. Trunka 2 mėnesius. Dalyviai gauna pratybų, užduočių leidinius. Sužadėtiniai iškelia įvairių klausimų, dalijasi patirtimi. Neįmanoma įvertinti vaisių, kiek tai naudinga jiems. Talkina savanoriai, kuriems reikalavimai yra gana aukšti.“

Šeimos centro savanoris Vytautas tvirtino, kad pokalbių metu nuolat remiasi pavyzdžiais iš savo asmeninio gyvenimo bei perduoda sužadėtiniams ne žinias, o gyvą liudijimą. J. Lenkuvienė įvardijo sužadėtinių rengimo Santuokai problemas. Susirinkę dvasininkai aktyviai diskutavo, išsakė savo nuomones šiuo klausimu.

Kauno arkivyskupas metropolitas S.Tamkevičius SJ kvietė visus diskutuoti dėl naujo sužadėtinių rengimo Santuokai modelio didesnėse parapijose. Aktyviai diskutuota dėl Katechezės mokyklos paskaitų sužadėtiniams kokybės gerinimo.

VŠĮ Gyvenimo ir tikėjimo instituto darbuotojos Vilhelmina Raubaitė-Mikelionienė ir Vaidilė Šumskienė išsamiai pristatė organizacijos veiklą, trumpalaikes ir ilgalaikes programas, iniciatyvas bei kvietė asmeniškai dalyvauti įvairiose programose.

Mons. V. Grigaravičius padėkojo prelegentams už konferenciją ir pristatė įvairias dekanato aktualijas

Konferencija baigėsi bendra malda ir pabendravimu agapėje.

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune