Seminaras katechetams apie rengimą Sutvirtinimo sakramentui arkivyskupijoje (2013 09 20)
Paskelbta: 2013-09-24 15:10:46

Rugsėjo 20 dieną Kaune vyko sakramentinės katechezės seminaras, skirtas aktualiems rengimo Sutvirtinimo sakramentui klausimams.

Seminarą vedė Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas Artūras Lukaševičius. Pirmiausia buvo aptartas sutvirtinamųjų amžiaus vėlinimo klausimas. Siekiant didesnės jų brandos bei pajėgumo asmeniškai priimti krikščioniško gyvenimo įsipareigojimą, siūloma ruoštis Sutvirtinimo sakramentui priimti jaunuolius, jau sulaukusius 15 metų. Paskui kalbėta apie būtinumą praktikuoti sakramentus pasirengimo Sutvirtinimui laikotarpiu. Sekmadienio Mišių šventimas bei reguliari išpažintis turi tapti įprasta jaunuolių gyvenimo dalimi. Advento ir gavėnios laiku tam padės Sutaikinimo pamaldos, o paskui reikia drąsinti asmeninės išpažinties praktikavimą.

Dar kartą buvo priminta ir pabrėžta, kad „Alfa“ programoje Šventosios Dvasios savaitgalis yra lemiamas jaunuolių perkeičiančiam susitikimui su Dievu. Labai svarbu, kad jis būtų tinkamai organizuotas bei su nakvyne.
Dar viena svarbi aktualija – lytiškumo ugdymas. Siūlomos pusdienio rekolekcijos su šlovinimu, liudijimais bei gydytojų pasidalijimu. Taip pat pristatytos katekizmo jaunimui Youcat naudojimo galimybės.

Ses. Pranciška Bubelytė FDCJ kalbėjo apie antrąjį rengimo Sutvirtinimui programos, katechezės laikotarpį. Prelegentė atkreipė dėmesį į tris svarbius šiuo etapo momentus: „Sandorą“ po programos „Alfa“, lytiškumo ugdymo savaitgalį-rekolekcijas ir piligriminį žygį. Sesuo pabrėžė, jog rengimosi Sutvirtinimui laiku šlovinimas turi būti tikras, nuoširdus Dievo garbinimas. Todėl pirmiausia katechetų ir pagalbininkų savanorių komanda turi gerai žinoti, kas yra šlovinimas.

Ses. Celina Rasa Galinytė OSB dalijosi savo katechetine patirtimi ir pristatė naujienas apie „Alfa“ kursą jaunimui. Seminare dalyvavo 23 arkivyskupijos katechetai ir kunigas iš Vilniaus arkivyskupijos
 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune