Nauji kunigų skyrimai (2013 m. rugsėjis)
Paskelbta: 2013-09-25 10:01:50

Kun. Julius GRIGONIS atleistas iš LSMU Kauno klinikų kapeliono pareigų paliekant anksčiau turėtas pareigas.

Kun. Vincas KUDIRKA paskirtas Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaru.

Kun. Audrius MARTUSEVIČIUS atleistas iš Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso Šiluvoje prefektu įpareigojant įsijungti į sielovadą Šiluvos parapijoje.

Kun. Darius VASILIAUSKAS, be anksčiau turėtų pareigų, paskirtas LSMU Kauno klinikų kapelionu.

 

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

DIEVAS nori, kad būtume laimingi, kad gyvenimas būtų ramybės ir džiaugsmo patirtis. Tačiau išbandymų niekada nepritrūksime. Kaip juos sutiksime, priklauso nuo mūsų nusiteikimo, nuo santykio, kurį Dievas dovanoja per savo Dvasios veikimą mūsų širdyse. Būkime Viešpaties mokiniai, kurie džiugiai atsilieptų: „Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso“ (plg. 1 Sam 3).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune