Nauji kunigų skyrimai (2013 m. rugsėjis)
Paskelbta: 2013-09-25 10:01:50

Kun. Julius GRIGONIS atleistas iš LSMU Kauno klinikų kapeliono pareigų paliekant anksčiau turėtas pareigas.

Kun. Vincas KUDIRKA paskirtas Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaru.

Kun. Audrius MARTUSEVIČIUS atleistas iš Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso Šiluvoje prefektu įpareigojant įsijungti į sielovadą Šiluvos parapijoje.

Kun. Darius VASILIAUSKAS, be anksčiau turėtų pareigų, paskirtas LSMU Kauno klinikų kapelionu.

 

Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune