Paminėtas „Artumos“ žurnalo 25 metų jubiliejus (2014 10 15)
Paskelbta: 2014-10-17 10:59:34

Fotografijos Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Spalio 15-ąją Kaune iškiliai ir džiugiai paminėtas katalikiško mėnraščio šeimai „Artuma“ 25-erių metų jubiliejus. Šią dieną ganėtinai ilgam ir gražiam gyvavimo jubiliejui švęsti „Artumos“ redakcija pasirinko atmindama tą datą, kai lygiai prieš 25 metus, 1989-ųjų spalio 15-ąją, buvo išleistas pirmasis „Caritas“ žurnalo numeris (jubiliejaus išvakarėse „Artuma“ atnaujino savo interneto svetainę www.artuma.lt, kurioje galima rasti prisiminimų ir liudijimų apie žurnalo gimimą bei pirmuosius žingsnius).

Fotografija Marijos Stanulytės

Jubiliejaus proga tądien susirinkta Švč. Trejybės (Kauno kunigų seminarijos) bažnyčioje drauge švęsti Eucharistijos su dėkingumu Dievui prisimenant žurnalo pirmtaką „Caritas“, jo sumanytojus bei redaktorius, padėkoti Viešpačiui už nelengvą, tačiau užsidegimu paženklintą pradžią ir už Dievui padedant įveiktus buvusius išbandymus per 25 gyvavimo metus, taip pat melstis už šiandienos bei rytdienos žurnalo uždavinius Bažnyčios evangelizavimo misijoje.

Fotografija Marijos Stanulytės

Šia džiugia proga „Artumai“ – jos redakcijai, bendradarbiams ir skaitytojams – apaštališkąjį palaiminimą ir padėką už veiklą skelbiant Evangeliją atsiuntė popiežius Pranciškus (žr. Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolin pasirašytą sveikinimą >>).

Fotografija Marijos Stanulytės

Švč. Trejybės bažnyčioje susirinkusius buvusius ir esamus redakcijos darbuotojus, bendradarbius, bičiulių šeimas, katalikiškos žiniasklaidos bei kitų bažnytinių institucijų atstovus sveikino Eucharistijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ (kuris, beje, buvo vienas iš šio žurnalo kūrėjų prieš tuos 25-erius metus); drauge Eucharistiją koncelebravo popiežiaus palaiminimą perdavęs apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, Telšių vyskupijos augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, LVK generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas bei dvi dešimtys kunigų iš įvairių vyskupijų. Giedojo mišrus jaunimo choras „Exaudi“, vadovaujamas Vilimo Norkūno.

Fotografija Marijos Stanulytės

Homiliją sakęs vysk. Arūnas Poniškaitis palinkėjo „Artumai“ paties Jėzaus pavyzdžiu išsaugoti savąjį veidą – jaukumą ir paprastumą, kurie ir šiandien sklinda iš žurnalo puslapių. Ganytojas kvietė į dar didesnį džiaugsmo liudijimą ir gyvybingumą, palaikant dialogą su skaitytojais ir atliekant nelengvą dalijimosi tikėjimu bei evangelizacijos misiją.

„Linkiu Jėzaus ramybės. Tai neleidžia užmigti, bet palaiko džiaugsmą, viltį ir skatina eiti į priekį, skatina augti iki kito jubiliejaus. Dieve, laimink mus“, – sakė homiliją užbaigdamas vysk. A. Poniškaitis.

Dabartiniai „Artumos“ redakcijos darbuotojai visuotinėje maldoje, be kitų maldavimų, tądien kvietė melstis ir už visos Lietuvos žiniasklaidos, ypač krikščioniškos, bendradarbius, meldė Viešpaties palaimos šeimos klausimus Vatikane svarstančiam vyskupų Sinodui, maldoje taip pat prisiminė pas Dangaus Tėvą jau iškeliavusius žurnalo bendradarbius.

Fotografija Marijos Stanulytės

Vėliau iškilmė tęsėsi arkivyskupijos konferencijų salėje. Agapės stalą ir jos dalyvius palaiminęs arkivyskupas S. Tamkevičius nuoširdžiai linkėjo „Artumai“ gyvuoti dar daugiau nei 25 metus. Savo giesmėmis ir dainomis vėl džiugino jaunieji „Exaudi“ choristai, laudatio „Artumai“ skyrė žurnalo bičiulių Jurgitos ir Vytauto Salinių šeima.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Padėkos ir draugiškumo žodžių – už bendrystę, galimybę dalytis ir džiaugtis – bei šypsenų netrūko visiems šventės dalyviams (tarp jų – ir patiems mažiausiems, būsimiesiems, žurnalo skaitytojams).

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Naująjį savo gyvavimo puslapį verčiantis žurnalas prieš 25 metus inicijuotas katalikiško moterų sambūrio „Caritas“ ir ypač – jo pirmosios vadovės ses. Albinos Pajarskaitės MVS; nuo 1997 m. pakeitęs pavadinimą tapo „Artuma“ po tuometinės vyr. redaktorės Vandos Ibianskos susitikimo Vatikane su šv. Jonu Pauliumi II ir jo asmeniško pasiūlymo kreipti šį žurnalą šeimos gyvenimo aktualijų link; šiandien „Artuma“ leidžiama kiek daugiau nei 10 tūkst. egz. tiražu. Jos skaitytojai – įvairaus amžiaus ir išsilavinimo žmonės, o žurnalo temas redakcija siekia orientuoti į krikščioniškos šeimos poreikius. Siekdama kuo geriau juos atliepti, skaitytojus nuolat kviečia būti drauge ir žurnalo kūrėjais ir šiuo metu vykdo apklausą (žr. interneto svetainėje www.artuma.lt) bei paprastu paštu nuolat laukia atsiliepimų, kokią „Artumą“ jie norėtų matyti ateityje.

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Marijos Stanulytės

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Dievas nori stabdyti žmogų nuo blogo kelio, padėti jam, išgelbėti jį. DIEVUI irgi ADVENTAS – Jo širdis laukia žmogaus atsivertimo. Adventas – tai aktyvaus troškimo ir širdies karščio metas. TAISYKIME VIEŠPAČIUI KELIĄ... TIESINKIME JAM TAKUS...

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune