Kauno arkivyskupijos piligrimai dalyvavo popiežiaus Pauliaus VI beatifikacijoje Romoje (2014 10 19)
Paskelbta: 2014-10-22 14:11:57

Fotografijos Jono Pauliaus II piligrimų centro

Spalio 16– 20 d. nemaža piligrimų grupė (18 žmonių) iš Kauno, lydima kun. Artūro Kazlausko, su Jono Pauliaus II piligrimų centru vyko į piligriminę kelionę  po Romą. Visos kelionės kulminacija buvo spalio 19-osios sekmadienį Šventojo Tėvo Pranciškaus vadovaujamos šv. Mišios, per kurias popiežius Paulius VI buvo paskelbtas palaimintuoju.

Šv. Petro aikštė buvo pilna tikinčiųjų – lietuviai buvo tarp tų 70 tūkst. piligrimų iš įvairių šalių, kurie tą sekmadienį dėkojo Dievui už Pauliaus VI paliudytą meilę Kristui ir Jo Bažnyčiai, dėkojo ir už ką tik pasibaigusį Vyskupų Sinodą, meldė Šventosios Dvasiuos vedimo, drąsos priimti tikrovę, dirbti dėl Dievo Karalystės jau čia, žemėje, visuose reikaluose atiduodant pirmenybę Dievui, kaip kvietė sekmadienio Evangelija (Mt 22, 15–20) ir popiežius Pranciškus savo paraginimu homilijoje.

 

Piligrimų grupė iš Kauno arkivyskupijos šioje kelionėje taip pat aplankė ir Katakombas, apaštalų Pauliaus ir Petro kapus, didžiąsias Romos bazilikas ir kt. Kasdien aukojamos šv. Mišios leido išgyventi ypatingą Dvasios artumą. Visos kelionės metu kun. A. Kazlausko katechezės praturtino keliautojų teologines žinias ir sustiprino tikėjimą. Gyvendami „Villa Lituania" turėjome garbę aplankyti ir Popiežiškąją lietuvių Šv. Kazimiero kolegiją, kur gyvena Lietuvos kunigai, studijuojantys Romos universitetuose. Visus pradžiugino susitikimas su kolegijos rektoriumi kun. Audriumi Arštikaičiu.

Mantas Kuraitis,
Jono Pauliaus II piligrimų centras

Ganytojo žodis

Būti šventam reiškia būti laimingam. Kai žmogus savo gyvenimu atitinka Dievo planą, skirtą pilnutiniam žmogiškajam atsiskleidimui, tada savo gyvenimu „pataiko į dešimtuką.“ Šį atradimą lydi gyvenimo džiaugsmas, ramybė, įkvėpimas dirbti ir padėti kitiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune