Programos jaunimui „Pažink save“ seminaras arkivyskupijos Šeimos centre (2014 10 25)
Paskelbta: 2014-11-05 16:59:24

Spalio 25 d. arkivyskupijos Šeimos centre vyko jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos ,,Pažink save“ seminaras, skirtas šiai programai atnaujinti.

,,Pažink save“ – tai Šeimos centrų sukurta unikali programa jaunimui. Ji sudaryta remiantis katalikiškos moralės principais, ugdant visuminį jaunimo požiūrį į lytiškumą bei teigiamą požiūrį į šeimą, santuoką ir gyvybę. Ją parengę specialistai puikiai atliepė jauno žmogaus poreikius, programa nepraranda savo aktualumo ir yra puikus įrankis Bažnyčiai susikalbėti su jaunimu taip jam rūpimais meilės, draugystės ir šeimos kūrimo klausimais.

Programos pradžia – 1997 m. Kūrėjai – to meto socialinių, medicinos, ir kitų mokslo sričių specialistai (tuo metu programa vadinosi ,,Paauglio žvaigždė“). Viena žymiausių šios programos pradininkių – doc. dr. Nijolė Liobikienė. Programa buvo nuolat tobulinama – taip gimė dabar visiems žinoma programa ,,Pažink save“ (prie jos kūrimo prisidėjo soc. d. mgr. Vijoleta Vitkauskienė, antropologas Saulius Matulevičius, psichoterapeutas dr. Gintautas Vaitoška ir kt.). Paskutinį kartą programa atnaujinta 2004 m. Šiuo metu ją sudaro 11 temų ciklas: ,,Aš“, ,,Vertybės“, ,,Draugai“, ,,Šeima“, ,,Jie ir Jos“, ,,Lyties tapatybė“, ,,Ar tai Meilė?“, ,,Kodėl verta laukti“, ,,Kelias į santuoką“, ,,Gyvybė“, ,,Ateitis“.

Programos atnaujinimas brendo jau kelerius metus, Šeimos centrų koordinatoriams ir savanoriams nuolat dirbant su jaunais žmonėmis ypač Kauno arkivyskupijoje (su moksleiviais, studentais, Vaikų globos namų auklėtiniais, Dienos centrų jaunimu), rengiant seminarus Lietuvos mastu, t. y. esamuoju laiku išbandant naujus kalbėjimo jaunimui būdus; metodus, žaidimus, pristatant vaizdo medžiagą. Nuolatinis kontaktas su jaunimu – geriausias būdas programai atnaujinti. Jame kartu su specialistais dalyvauja suburta ,,Pažink save“ savanorių komanda (16 žmonių). Atnaujinamas programos turinys, ji bus papildyta naujausiais tyrimais, metodais, vaizdo medžiaga, literatūros apžvalga.

Šeštadienį vykusiame seminare dalyvavo Lietuvos bei Kauno Šeimos centrų jaunimo programų koordinatoriai bei šios programos savanoriai. Pirmąją dienos pusę vyko temų pristatymas, kurį moderavo ,,Pažink save“ programos pradininkė, šiuo metu Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centro Šeimų bendruomenių koordinatorė Vijoleta Vitkauskienė. Antroji dalis buvo skirta diskusijoms. Po darbingo, bet kartu įkvepiančio laiko komanda išsiskirstė su naujomis užduotimis.
Bendradarbiaujant su Lietuvos šeimos centru visa naujai parengta medžiaga suguls į savanorio metodinę knygelę. Intensyvūs programos atnaujinimo darbai vyks iki pat Naujųjų metų. Šiuos darbus pavedame Kristui, kuris geriausiai žino, kas yra Meilė.

Plačiau apie programą „Pažink save“ skaitykite www.pazinksave.eu

Programai atnaujinti skirtą seminarą parėmė Katalikų religinė šalpa.
 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune