Studentų medikų korporacijos „Gaja“ šventė (2014 11 08)
Paskelbta: 2014-11-12 10:30:41

Lapkričio 8 d. Ateitininkų rūmuose (Laisvės al.13) vyko studentų medikų korporacijos „Gaja“ šventė. Ta proga šiuose rūmuose esančioje Kauno technologijos universiteto koplyčioje šv. Mišias aukojo Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaras, Kauno klinikų kapelionas kun. N. Pipiras. Jis ragino melstis, kad Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys (kaip tik šią dieną buvo minimos jo mirties metinės) greičiau būtų paskelbtas palaimintuoju.

Sakydamas homiliją, kunigas ragino būsimuosius medikus būti ištikimus mažuose dalykuose, imti pavyzdį iš arkivyskupo M. Reinio, kuris net ir kalėdamas Vladimiro kalėjime gebėjo su kartu kaliniais dalytis ir išmintimi, ir duonos kriaukšle. Šv. Mišių metu senjorės įžodį davė ateitininkė Austėja Samajauskaitė.
 

Kun. Nerijus Pipiras
Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune