Baigiamajame adventinių Miesto misijų vakare – gydantis Dievo artumas (2014 12 18)
Paskelbta: 2014-12-19 12:55:46

Fotografijos Jono Pauliaus II piligrimų centro

Fotografija Jono Pauliaus II piligrimų centro

Gruodžio 18 d. Kaune užbaigtos adventinės Miesto misijos „Kad šviestų širdys, ne vien eglės!“, kurias rengė arkivyskupijos kurija ir katalikų bendruomenė „Naujoji Sandora“, trokštant malda užtarti kauniečius, pakviesti juos atvira širdimi rengtis šv. Kalėdų šventėms, susitaikyti su Dievu, atrasti Jo artumą.

Paskutinis misijų vakaras taip pat buvo surengtas Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje, kuri, kaip ir miestas, šįkart vakaro dalyvius pasitiko jau pasipuošusi Kalėdų egle ir primindama apie visai artėjančias Viešpaties Gimimo šventes.

Fotografija Jono Pauliaus II piligrimų centro

Į jas vedantis Advento laikas, kaip sakė vakaro dalyviams žodį taręs ir Švč. Sakramentą pagarbinimui išstatęs vyskupas Kęstutis Kėvalas, tai  pilnatvės, laimės, teisingumo, o iš tikrųjų – Dievo ilgėjimosi laikas. Dievo ilgesio ženklų kupina žmonijos istorija, kultūra. Tačiau ir pats Dievas nuolat kalbino žmoniją, per pranašus bylodamas apie savo atėjimą. Ir atėjo Jis netikėtai, padovanojo žemei savo Įsikūnijimą žmogaus vaizduotę visiškai pranokstančiu būdu – atėjo ne kaip valdovas, karalius, bet kaip mažas Kūdikis.

Kaip vėliau sakė vysk. Kęstutis, Dievo įsikūnijimas šiandien leidžia išgyventi Jo artumą. Ši artuma gydanti – Dievas vaduoja iš visų įtampų, nerimo, baimių, išgydo savo žaizdomis, kad būtume Jo vaikai.

Fotografija Jono Pauliaus II piligrimų centro

Kaip dalijosi mintimis su vakaro dalyviais vysk. Kęstutis, kiekvienas yra kviečiamas, kaip Marija ir Juozapas, priimti, globoti Jėzų ir nešti Jį kitiems kaip viltį. Tai pašaukimas į misiją – ne pasiduoti pasaulio dvasiai, bet jį keisti, tapti, pasak ganytojo, su Dievo pagalba nepaprastų dalykų kūrėjais.

„Atverti širdį Dievo veikimui – tai atverti savo gyvenimą nuostabai“, – drąsino ganytojas, baigdamas savo žodį.

Fotografija Jono Pauliaus II piligrimų centro

Vakaro centras ir šįkart buvo Švč. Sakramento adoracija, sykiu galimybė šlovinti Viešpatį giesme – su Jono Pauliaus II piligrimų centro jaunimo grupe. Šiame vakare vaikai galėjo rengtis šv. Kalėdoms nusispalvindami betliejų, o jų tėveliai, jaunimas (jo ir šį vakarą buvo gausiausia tarp kitų dalyvių) – susitaikyti su Dievu (išpažinčių klausė t. Vytautas Merkys SJ, kun. Artūras Kazlauskas bei vysk. Kęstutis Kėvalas).


Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune