Susitikimų ciklo „Kunigai kavinėse“ vakaras: „Kada Santuokos sakramentas negalioja?“ (2015 01 15)
Paskelbta: 2015-01-16 11:06:03

Fotografijos Ievos Jokubaitienės

Kauno arkivyskupija tęsia Miesto misijas ir antraisiais mėnesio ketvirtadieniais rengia susitikimų ciklą „Kunigai kavinėse“ (žr. 2015 metų I pusmečio susitikimus >>).

Šie sutikimai – ne naujas, o jau išbandytas evangelizacijos būdas susitikti su žmonėmis neformalioje aplinkoje. Pernai vykę tokie susitikimai sulaukė nemažo dėmesio. Žmonės noriai dalijosi, kalbėjosi, uždavė kunigams rūpimų klausimų.

Pirmasis šiemet Miesto misijų susitikimas sausio 15 d. vakare vyko „Vero Cafe“ kavinėje. Kunigas, bažnytinės teisės licenciatas Virginijus Veprauskas su gausiais kavinės lankytojais kalbėjosi tema „Kada Santuokos sakramentas negalioja?“

Fotografija Ievos Jokubaitienės

Remdamasis savo darbo tribunole bei apskritai sielovadine praktika kun. V. Veprauskas aptarė, kokios priežastys gali tapti sąlygomis, kad bažnytinė santuoka būtų paskelbta negaliojančia. Kaip minėta susitikime, Bažnyčia (kaip ir valstybė) turi savo teisę (ji nesinaudoja civilinės teisės paslaugomis). Santuokos pripažinimą negaliojančia sprendžia Bažnyčia pagal savo teisę.

Kun. V. Veprauskas pabrėžė, jog bažnytinėje teisėje santuoka yra suprantama kaip vyro ir moters sąjunga, o įvykdytos tikros santuokos negali nutraukti jokia žmogiška jėga. Santuoka gali tapti nebegaliojanti dviem atvejais: 1) sutuoktinio mirties atveju; 2) bažnytinio teismo sprendimu. Vėliau susitikime minėtos aplinkybės ir gyvenimiški pavyzdžiai, kuriems esant bažnytinis teismas, labai rimtai išnagrinėjęs ieškinį, apklausęs liudytojus ir kt., gali priimti sprendimą paskelbti santuoką negaliojančia.

Fotografija Ievos Jokubaitienės

Šis vakaras iš anksčiau organizuotų ypač išsiskyrė gera nuotaika, dalyvių aktyvumu – jie gyvai reagavo, uždavė daug klausimų, o kunigas geranoriškai dalijosi atsakymais. Susitikimo atmosfera paliudijo, kaip rūpi žmonėms jų gyvenimo klausimai ir kaip jie nori spręsti kylančius sunkumus.

Vasario 12 d. 19 val. kavinėje „Forto Dvaras“ (Rotušės a. 4) susitikimas su t. Antanu Saulaičiu SJ. Pokalbio tema „Išsiskyrusieji Bažnyčioje“.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

DIEVAS nori, kad būtume laimingi, kad gyvenimas būtų ramybės ir džiaugsmo patirtis. Tačiau išbandymų niekada nepritrūksime. Kaip juos sutiksime, priklauso nuo mūsų nusiteikimo, nuo santykio, kurį Dievas dovanoja per savo Dvasios veikimą mūsų širdyse. Būkime Viešpaties mokiniai, kurie džiugiai atsilieptų: „Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso“ (plg. 1 Sam 3).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune