„Dievas apstus gailestingumo“ (Ef 2, 4) – Maldos ir atgailos vigilija atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus iniciatyvą „24 valandos Viešpačiui“ (kovo 13-14 d.)
Paskelbta: 2015-02-27 15:46:17

Ir šiemet per gavėnią popiežius Pranciškus kviečia į maldos ir atgailos vigiliją „24 valandos Viešpačiui“ – visą parą atveriant bažnyčių duris maldai ir susitaikymui su Dievu.

Plakatas-skelbimas PDF  (galimybė parapijoms atsispausdinus įrašyti savo informaciją)

Atsiliepiant į šį paraginimą kovo 13–14 d. savaitgalį rengiama Maldos ir atgailos vigilija su Švč. Sakramento adoracija ir Atgailos sakramento šventimu (galimybe atlikti asmenišką išpažintį). Šių metų vigilijos temą „Dievas apstus gailestingumo“ (Ef 2, 4) pasiūlė Popiežiškoji naujosios evangelizacijos skatinimo taryba.

Kaune ši vigilija kartu su Švč. Sakramento adoracija rengiama arkikatedroje bazilikoje, kuri bus atvira visą parą. Ji prasidės kovo 13 d. po 18 val. vakarinių šv. Mišių ir tęsis iki kovo 14 d. 18 val. šv. Mišių. Arkikatedroje kunigai klausyklose budės ir bus galima atlikti išpažintį kovo 13 d. nuo 19 val. iki 24 val. bei kovo 14 d. nuo 8.30 val. iki 18 val. Čia nuolat pakaitomis adoruos (žr. dalyvius >>) ir Kaune gyvenančios bei tarnaujančios seserys vienuolės, su kuriomis taip pat bus galima susitikti dvasinių pokalbių

Ir kitose Kauno arkivyskupijos bažnyčiose pagal galimybes bus rengiama bent kelių valandų Švč. Sakramento adoracija po šv. Mišių kovo 13 d. Tuo metu (ir visą kovo 14 d.) bus klausoma išpažinčių. Informacija bus skelbiama parapijų bažnyčiose.

Ši vigilija – tai laikas atverti širdis maldai ir atgailai, ypač susitaikyti su Dievu rengiantis Kristaus Prisikėlimo šventei. Tai – ir laikas padėkoti Dievui už 25-erius mūsų laisvės ir nepriklausomybės metus, prašyti taikos pasaulyje, ypač Ukrainoje ir tuose kraštuose, kur liejasi krikščionių kraujas. Šiemet, Pašvęstojo gyvenimo metais – tai ir proga padėkoti Dievui už jaunuolius, kurie atsiliepia į Dievo kvietimą pašvęsti gyvenimą kunigystei ar vienuolystei.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune